Anasayfa Anasayfa Tevekkül Ve Teslimiyetin Fazileti | Sayı 84

Tevekkül Ve Teslimiyetin Fazileti | Sayı 84

8 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“ALLAH’A TEVEKKÜL ET. VEKİL OLARAK ALLAH YETER!” (Ahzab, 3)

 AYETLER

Şayet mü’minler iseniz, sadece Allah’a tevekkül edin!1

Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter!2

Asla ölmeyecek, hakiki hayat sahibi ve daima diri olan Allah’a tevekkül et ve O’nu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter.3

Hani Rabbi ona (Hz. İbrahim’e): “Teslim ol” buyurunca o da “Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum” dedi.4
Mü’minler, ancak o kimselerdir ki Allah anılınca kalpleri ürperir, onlara Allah’ın ayetleri okunduğunda o ayetler onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.5

De ki: “Allah’ın bizim için yazdıkları dışında, bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve mü’minler yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.”6

Eğer onlar yüz çevirirlerse de ki “Bana Allah yeter O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim ve büyük arşın Rabbi O’dur.”7

Onlar, kendilerine insanlar: “Size karşı insanlar toplandılar, artık onlardan korkun” dediklerinde imanları artanlar ve: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyenlerdir.8

Azmedip de bir işe başlayınca, Allah’a tevekkül et, O’na güven! Allah size yardım ederse, kimse size galip gelemez. O size yardım etmezse, kimse yardım edemez. O halde, mü’minler Allah’a tevekkül etsinler!9

Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiç bir zorlayıcı-gücü yoktur.10

HADİSLER

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Eğer siz hakkıyla tevekkül edebilirseniz, sabahleyin karınları aç (olarak çıkıp), akşamleyin tok (olarak dönen) kuşların beslendiği gibi rızıklanırsınız!11

Allah Teâlâ, kendisine sığınanın her işine yetişir, hiç ummadığı yerden ona rızk (nimet) verir.12

Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle dedi: Kim evinden çıkınca: ‘Allah’ın adıyla, Allah’a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah’tandır’ derse, kendisine: “İşine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun!” denilir ve şeytan ondan yüz çevirir.13

Hz. Ebubekir Radıyallahu Anh’dan rivayetle: Biz hicret esnasında mağarada iken, baş ucumuzda bizi arayan müşriklerin ayaklarına baktım ve Rasulullah’a: “Ey Allah’ın Rasulü, birisi ayaklarına bakacak olsa muhakkak bizi görür” dedim. Bunun üzerine Rasulullah: “Ya Eba Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında endişen ne?” buyurdu.14

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki: Bir şey istediğin zaman yalnız Allah’tan iste. Yardım dilediğin zaman Allah’tan dile. Şunu iyi bil ki bütün yaratılmışlar elbirliği ile sana bir menfaat bahşetmek isteseler, Allah’ın sana yazdığından daha fazlasını bağışlayamazlar. Yine yaratılmışların tümü elbirliği ile sana bir zarar vermek isteseler, Allah’ın sana takdir ettiğinden fazlasını yapamazlar.15

Abdullah İbni Abbas Radıyallahu Anhüma şöyle dedi: “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” sözünü, ateşe atıldığında İbrahim Aleyhisselam söylemiştir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu sözü “Müşrikler size karşı toplandılar, başınızın çaresine bakınız!” dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber Müslümanların imanını artırmıştı ve onlar hep birlikte “Allah bize yeter, o ne güzel vekildir” demişlerdi.16

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh Rasulullah’ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Kuvvetli mü’min, Allah katında zayıf mü’minden daha hayırlı, (daha üstün) ve daha sevimlidir. (Bununla beraber) her ikisinde de hayır vardır. Sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış. Allah’dan yardım dile ve asla acz gösterme. Başına bir şey gelirse, ‘’Eğer (keşke) şöyle yapsaydım, şöyle olurdu!’’ diye hayıflanıp durma. “Allah’ın takdiri bu. O, ne dilerse yapar.’ de. Çünkü ‘keşke’ kelimesi, şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar.”17

Kaynak


1. Maide, 23
2. Talak, 3
3. Furkan, 58
4. Bakara, 131
5. Enfal, 2
6. Tevbe, 51
7. Tevbe, 129
8. Al-i İmran, 173
9. Al-i İmran, 159-160
10. Nahl, 99
11. Tirmizi, Zühd, 33
12. Beyheki
13. Tirmizi
14. Buhari, Müslim
15. Tirmizi, Sünen, fi sıfati’l-Kıyame, 60
16. Buhari, Cihad 84, 87, Meğazi 31, 32; Müslim, Fezail 13, 14, Müsafirin 311
17. Müslim, Kader -34

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Anasayfa

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

“30 OCAK 2018” UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ! | Sayı 93

30 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen şafak operasyonu ile gözaltına alınan, 8 Şubat’ta mahke…