Sayfalar Arası Gezinti Menüsü

Bölüm: İlmihal


Hac ve Kurbana Dair Fıkhî Hükümler (Sayı 53)

Yazar Tarih: Eyl 15, 2015 Bölüm Anasayfa, İlmihal, Allah'ın Hükmüne Razı Olmak (Sayı 53) | 0 yorum

İslam’ın 5 esasından biri de Hac’dır ve Hicretin 9’uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu; Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir. Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: “Gitmeye gücü yetenlerin Kâbe’yi ziyaret etmesi (haccetmesi), Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”1 Peygamberimiz ise şöyle buyurmuştur: “İslam 5 esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasulü olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Kâbe’yi tavaf etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.”2 HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 1. Müslüman olmak 2. Akıllı olmak 3.Hür olmak 4. Ergenlik çağına girmiş olmak 5. Haccın farz olduğunu bilmek 6. Asli ihtiyaçlarından başka Hacca gidip dönünceye kadar bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak 7. Hac yolculuğu için vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak 8. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak Haccın Edasının Şartları 1. Sağlıklı olmak 2. Hapiste olmak gibi hacca gitmesine bir engel...

Devamını Oku

Haccın Tanımı Ve Mahiyeti (sayı 41)

Yazar Tarih: Eki 15, 2014 Bölüm İlmihal, Haccın Mesajı (Sayı 41) | 0 yorum

Hac; “Arafat’ta özel vaktinde bir miktar durmak ve ondan sonra Kâbe-i Muazzama’yı usulü üzere tavaf ederek ziyaret yapmakla beraber yapılması gereken diğer menâsikleri1 yerine getirmek” demektir. İslâmiyetin beş esasından biri olan hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet’te bildirilmiş ve bu hüküm icmâ ile gerçekleşmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de: “Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi hac ve ziyaret etmeleri, insanlar üzerinde Allah’ın bir hakkıdır”2 buyrulmuştur. Peygamberimiz bu ayetlerden sonra bir hutbe irad ederek Müslümanlara: “Ey insanlar, hac üzerinize farz kılındı. O halde haccediniz”3 diyerek bu sorumluluklarını bildirmiştir. Haccın Farz Olmasının Şartları: 1- Müslüman olmak, 2- Haccın farz olduğunu bilmek (İslam ülkesinde olmayanların, haccın farz olduğunu işitmesi) 3- Akıllı olmak, 4- Baliğ olmak, 5- Hür olmak, 6- Geçim ihtiyacından fazla olarak kendisinin ve aile halkının âdete göre nafakalarını temin etmek, 7- Hac görevini güçlük olmaksızın gidip yerine...

Devamını Oku

Kurbanla Yakınlaşmak (Sayı 18)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm İlmihal, Okuma Senesi- Yaratan Rabbi'nin Adıyla Oku (Sayı 18) | 0 yorum

Kurban; kelime anlamı ile yakınlaşma demektir. Kurban kesmek; Allah’a yakınlaşma gayesiyle, O’nun verdiği mallardan, kurban edilmesi mümkün olan birini, yine O’nun rızası için boğazlamak demektir. Rabbimiz Yüce Kitabında: “Biz, her ümmete (Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık ”1 buyurarak bu emrin yerine getirilmesini farz kılmıştır. İmam-ı Âzam’a göre; kurban bayramında ibadet niyetiyle kurban kesmek, hür, mukim, Müslim ve zengin kimselere vaciptir, diğer mezhep imamlarına göre ise sünneti müekkededir. İmam-ı Âzam’a göre akıl ve buluğ şart değildir, böylece zengin olan bir çocuğun veya bir delinin kurbanını onun malından alarak velisi kesebilir. Kurban Nasıl Kesilir? Kurbanı kişinin kendisinin kesmesi daha faziletlidir. Ancak; kendisi kesemiyorsa başkasına kestirmesinde de sakınca yoktur. Kurban sol yanı üzerine kıbleye doğru yatırılır. Üç defa Besmele çekilerek “Allahu Ekber, Allahu Ekber, Leileheillallahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber...

Devamını Oku

Soru ve Cevaplarla ZEKÂT (Sayı 15)

Yazar Tarih: Eyl 27, 2014 Bölüm İlmihal, Ramazan ve İnfak (Sayı 15) | 0 yorum

Zekât Vermenin Şartları Nedir Ve Kaç Gr. Altına Zekât Düşer? Zekât vermenin şartları; kişinin Müslüman, hür, akıllı, büluğ çağına ermiş ve aslî ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olması ayrıca zenginliğinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmasıdır. Kaç gram altına zekât düştüğüne gelince; eski dinar, dirhem gibi ölçü birimlerinin bugünkü grama çevrilişinde hesaplama farklılıkları vardır. O yüzden bazı âlimler bunu 80 gr. olarak tespit etmiş, bazıları 96 gr.’a kadar çıkarmış, kimisi de 75 gr.’a kadar indirmiştir. Ortalaması 80 gr.dır. Bu sebeple bu kadar altını veya aynı miktarda parası olanların zekât vermesi gerekir. Zenginliğin ölçüsü de yine bu miktardır. 90 Gr. Altının Zekâtı NeKadardır? 90 gr. Altının hesabı; 1/40 üzerinden yapılır. Eğer bu altın ticaretten değil de tarımdan elde edilmiş parayla alınmışsa; tarım mahsulü olduğu için altın olarak hesaplanmaz. Tarım mahsullerinde ise; eğer insanlar tarafından sulanıyor ve...

Devamını Oku

Kurban’ın Hükmü ve Teşrik Tekbirleri (Sayı 7)

Yazar Tarih: Eyl 26, 2014 Bölüm İlmihal, Kurban ve Teslimiyet (Sayı 7) | 0 yorum

K uurban; Yüce Allah’ın rahmetine yaklaşmak için ibadet maksadıyla kesilen özel hayvandır. Kurban hicretin 2. Yılında meşru kılınmıştır, meşrutiyeti ise; Kur’an, sünnet ve icma ile sabittir. Rabbimiz Yüce Kitabında; “Biz, her ümmete (Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık.”1 buyurarak bu emrin yerine getirilmesini farz kılmıştır. İmam Azam’a göre; kurban bayramında ibadet niyetiyle kurban kesmek, hür, mukim, Müslim ve zengin kimselere vaciptir, diğer mezhep imamlarına göre ise sünneti müekkededir. İmam Azam’a göre akıl ve buluğ şart değildir, böylece zengin olan bir çocuğun veya bir delinin kurbanını onun malından alarak velisi kesebilir. Kurbanın Keyfiyeti: Kurbanlar sadece koyun, keçi, deve ve sığır cinsinden olan (manda gibi) hayvanlardan kesilir. Tavuk, horoz ve kaz gibi küçükbaş-evcil hayvanlardan, etleri yenen vahşi hayvanlardan kurban olmaz. Bunları kurban niyetiyle kesmek tahrimen mekruhtur. Kurban edilecek hayvanın...

Devamını Oku

Oruç Hakkında Bilinmesi Gerekenler (Sayı 4)

Yazar Tarih: Eyl 26, 2014 Bölüm İlmihal, Ramazan ve Kur'an'ın Mesajı (Sayı 4) | 0 yorum

Ramazan orucu Kitap, Sünnet ve İcma ile farz kılınmıştır. Özürsüz olarak terki büyük günahlardandır. Rabb’imiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Ey mü’minler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılınmıştır ki sakınasınız.”1 Peygamberimiz (s.a.v) ise: “Özürsüz olarak tutulmayan bir günlük Ramazan orucunun kaçırılan sevabı bütün zaman süresini oruçlu geçirmekle dahi karşılanamaz.”2 diyerek Ramazan orucunun önemini vurgulamıştır. Ramazan’da bilinmesi gereken birtakım fıkhi meseleler vardır. Niyet: Orucun niyeti, kalpten oruç tutmaya karar vermiş olmaktan ibarettir, dil ile söylemek şart değildir. Ramazan orucu, belirli bir güne adanmış adak oruç ve nafile oruca akşamdan, kaba kuşluğa kadar niyet edilebilir. Ramazan takvimle ve hesapla değil, Ramazan hilalinin görülmesiyle ya da Şaban ayını otuza tamamlamakla başlar. “Hilali gördüğünüz zaman oruç tutunuz ve hilali görünce de iftar ediniz.”3 Ramazan’a başlarken Şaban’ın son günü mü, Ramazan’ın ilk günü mü diye şüpheye düşülen güne “şek günü” denilir....

Devamını Oku