Sayfalar Arası Gezinti Menüsü

Bölüm: Ayet ve Hadisler


Ayın Ayet ve Hadisleri (Sayı 42)

Yazar Tarih: Eki 21, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Tanıtım ve İlgi Senesi (Sayı 42) | 0 yorum

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ “Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva, istek ve tutkularına uyma. Ve de ki: “Allah’ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz sizedir. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışmaya gerek yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş O’nadır.” Şûra Suresi, 15 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ “Andolsun, biz Nuh’u kendi kavmine elçi olarak gönderdik. Böylece kavmine dedi ki: Ey Kavmim, Allah’a kulluk edin. Sizin O’nun dışında başka ilahınız yoktur, yine de...

Devamını Oku

AYET VE HADİSLER (SAYI 40)

Yazar Tarih: Eki 15, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Yahudi Yahudi Hayberi Hatırla Muhammed Ordusu Dönecek Yakında (Sayı 40) | 0 yorum

وَاصْبرِْ وَمَا صَبْرُكَ إلِا باِﻟﻠہّ وَلا تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَلا تكَُ فيِ ضَیْقٍ مِّمَّا یمَْكُرُونَ إنَِّ للهّ مَعَ الذَِّینَ اتَّقَواْ وَّالذَِّینَ ھُم مُّحْسِنُونَ “Sabret; senin sabrın ancak Allah(ın yardımı) iledir. Onlar için hüzne kapılma ve kurmakta oldukları hileli düzenlerden dolayı sıkıntıya düşme. Şüphe yok Allah, korkup sakınanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir.” Nahl Suresi 127, 128 وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَھُمْ وَعِندَ للهِّ مَكْرُھُمْ وَإنِ كَانَ مَكْرُھُمْ لتَِزُول مِنْھُ الْجِبَال “Gerçek şu ki, onlar hileli tuzaklar kurdular. Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oynatacak da olsa, Allah Katında onlara hazırlanmış düzen ve kötü bir karşılık vardır.” İbrahim Suresi – 46 یَا أیَُّھَا الذَِّینَ آمَنُواْ لا تَتَّخِذُواْ الْیَھُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلیَِاء بَعْضُھُمْ أوَْلیَِاء بَعْضٍ وَمَن یَتَوَلَّھُم مِّنكُمْ فَإنَِّھُ مِنْھُمْ إنَِّ للهَّ لا یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz...

Devamını Oku

Ayın Ayet ve Hadisleri (Sayı 30)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Cemaat (Sayı 30) | 0 yorum

“Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir cemaat (topluluk) bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” Âl-i İmran-104 “Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar.” Âl-i İmran-103 “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde, onu Allah’a ve elçisine döndürün. Bu, hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.” Nisa Suresi- 59 “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve doğrularla (sadık) birlikte olun.” Tevbe Suresi- 119 İbn Abbas Radıyallahu Anh’tan gelen bir rivayette Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Her kim İslâm...

Devamını Oku

Ayın Ayet ve Hadisleri (Sayı 29)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Ümmetimizin Hali ve Demokrasi Yalanı Mısır-Suriye (Sayı 29) | 0 yorum

“Hayır! Biz hakkı bâtılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendirdiklerinizden dolayı eyvahlar size.” Enbiya Suresi – 18 “Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kâfirler hoş görmese bile.” Saf Suresi – 8 “Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz.” Bakara Suresi – 154 “Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü, Allah’tan daha güzel olan kimdir?” Maide Suresi- 50 “Bu din daima ayakta duracak, kıyamet kopuncaya kadar da mü’minlerden bir grup onun yolunda cihad edip savaşmaktan asla vazgeçmeyecektir.” Buhârî Ömer İbnu’l-Hattab Radıyallahu Anh şöyle anlattı: “Bedir günü olunca, Aleyhisselatu Vesselam müşriklere bir baktı. Onlar bin kişiydiler. Hâlbuki ashabı üç yüz on dokuz kişi idi. Hemen kıbleye yönelip, ellerini kaldırdı....

Devamını Oku

Ayın Ayet ve Hadisleri (Sayı 28)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Mü'minler Ancak Kardeştir (Sayı 28) | 0 yorum

“Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının; umulur ki esirgenirsiniz.” Hucurat Suresi – 10 “Kendilerinden önce o yurdu (Medine’yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç (arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin ‘cimri ve bencil tutkularından’ korunmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.” Haşr Suresi – 9 “Ey iman edenler, eğer imana karşı inkârı sevip tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte bunlar zulmeden kimselerdir.” Tevbe Suresi – 23 “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerini arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Hucurat...

Devamını Oku

Ayın Ayet ve Hadisleri (Sayı 26)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Ümmetin Kurtuluşu için Beklenen Gençlik (Sayı 26) | 0 yorum

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen, tevbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.” Bakara Suresi- 128 “Ey iman edenler! Allah’a karşı takva çerçevesinde hareket ederseniz, O size iyi ile kötüyü ayırmaya yarayan bir anlayış (furkan) verir, günahlarınızı örter ve sizi bağışlar.” Enfâl Suresi- 29 “Rabbinizden olan mağfirete ve muttakiler için hazırlanan genişliği göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) koşuşun.” Âl-i İmran Suresi- 133 “Şüphesiz iman edenler hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler; işte onlar Allah’ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır esirgeyendir.” Bakara Suresi- 218 Hz. Ebu Hureyre Radıyallahu anh’dan gelen bir rivayette Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Yedi kişi vardır ki, Allah onları hiç bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde kendi arşının gölgesinde gölgeler. Onlar; âdil...

Devamını Oku

Ayın Ayet ve Hadisleri (Sayı 25)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Feth-u Karib (Sayı 25) | 0 yorum

 De ki: “Siz bizde iki güzelliğin (zafer veya şehitliğin) birinden başkasını mı gözetirsiniz? Biz ise size Allah’ın kendi katından veya bizim elimizle bir azap indirmesini gözetiyoruz. Haydi, siz gözetedurun, biz de sizinle beraber gözetmekteyiz.” Tevbe Suresi – 52 “Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: “Gerçekten onlar mutlaka muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir.” Saffat Suresi – 171, 172, 173 “Ey iman edenler! Eğer Allah’a (dinine) yardım ederseniz, o size zafer verir ve ayaklarınızı sabit kılar.” Muhammed Suresi – 7 Mugîre radıyallahu anh’dan gelen rivayette Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Ümmetimden bir cemaat, kendilerine Allah’ın emri gelip, kıyamet kopuncaya kadar, birbirine yardım etmeye devam edecek ve bunlar daima galip olacaklardır.” Buhari Abdullah ibni Ömer radıyallahu anh’dan gelen bir rivayette Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Siz Müslümanlar (ileride) Yahudi’lerle harp...

Devamını Oku

Ayetler Hadisler (Sayı 24)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Takva Kalesiyle Korunmak (Sayı 24) | 0 yorum

“De ki: Bu mu daha hayırlı, yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedi cennet mi? Orası onlar için mükâfat ve dönüş yeridir.” Furkan Suresi- 15 “Ey insanlar! Gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.” Hucûrat Suresi- 13 “Ey iman edenler, Allah’tan korkup sakının ve (sizi) O’na (yaklaştıracak) vesile arayın; O’nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.” Maide Suresi-35 “Artık sen sabret; Resullerden azim sahiplerinin sabrettikleri gibi, onlar için de acele etme. Onlar, tehdit edildikleri şeyi (azabı) gördükleri gün, sanki gündüzün yalnızca bir saati kadar yaşamış gibi olacaklardır. Bu bir tebliğdir. Artık fasık olan bir kavimden başkası yıkıma uğratılır mı?” Ahkâf Suresi-35 Nu’man İbnu Beşir radıyallahu...

Devamını Oku

Ayetler Hadisler (Sayı 23)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Okumak ve Dirilmek (Sayı 23) | 0 yorum

“İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah’tan ancak âlim olanlar ‘içleri titreyerek korkar.’ Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.” Fâtır Suresi- 28 “Ey iman edenler! Size meclislerde “Yer açın” dendiği zaman, yer açın; Allah size genişlik versin. Size: “Kalkın” denildiği zaman da kalkın. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece-lerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdârdır. “ Mücadele Suresi-11 “Allah hikmeti (ilmi) dilediğine verir. Hikmet (ilim) verilen kimseye çok hayır verilmiştir. Bunu da ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.” Bakara Suresi – 269 “Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz; maruf (iyi ve İslam’a uygun) olanı emreder, münker olandan sakındırır ve Allah’a iman edersiniz. Kitap Ehli de inanmış olsaydı, elbette kendileri için hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler vardır, fakat çoğunluğu fıska sapanlardır.” Âl-i İmran Suresi – 110 İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor:...

Devamını Oku

Ayetler Hadisler (Sayı 22)

Yazar Tarih: Eyl 29, 2014 Bölüm Ayet ve Hadisler, Çözüldü Zannedilen Ama Çözülmeyen Sorun Başörtüsü! (Sayı 22) | 0 yorum

“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına dış elbiselerinden üstlerine giymelerini söyle. Bu onların tanınıp, kendilerine sarkıntılık edilmemesi için daha uygundur. Allah çok bağışlayıcı ve çok esirgeyicidir.” Ahzâb Suresi-59 “Mümin kadınlara da söyle Gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynet yerlerini açmasınlar. Bunlardan kendiliğinden görünen kısmı müstesnadır. Başörtülerini yakalarının üstüne koysunlar. Ziynet yerlerini kendi kocalarından, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kendi erkek kardeşlerinden, kendi kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, kölelerinden, erkeklik duygusu kalmayan hizmetçilerden veya henüz kadınların gizli yerlerine muttali olmayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe edin. Böylece korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız.” Nur Suresi-31 İbn-i Abbas (r.a.)’ dan gelen bir rivayette Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: “Kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklerden de kadınlara benzeyenlere Allah lânet etti.” Buhari Ebu Hureyre’den gelen bir rivayette, Hz....

Devamını Oku