Anasayfa Bölümler Hedeflerimiz İNSANLARLA İLGİLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR (Sayı 56)

İNSANLARLA İLGİLENİRKEN DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR (Sayı 56)

12 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Cemaati Oluşturan Fertlerin Birbirlerine Karşı Görevleri:
Müslüman bir cemaatin kendi içerisindeki iletişimi ve fertlerin birbirine karşı olan ilgisi çok önemlidir. Bu sadece cemaatlerde değil bütün kurumlarda böyledir. Bütün personellerin, birimlerin, gençlerin hatta çocukların birbiriyle olan iletişimi; onların bulunduğu ortama olan sevgisini artırır. Güzel bir kardeşliğin olması, aynı dava etrafında toplanan kişileri kendini güvenli bir ortamda hissetmesini sağlayacaktır. Cemaat fertlerinin arasındaki bu samimiyet, çalışmalarındaki şevki de artırır. Kurumsal çalışanların kendi içerisindeki bağlarını güçlendirmesi en büyük başarıdır ve arkasından güzel başarılar getirir. İyi bir iletişim olmadan fertler ve birimler arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak mümkün değildir. Fertler arasında birbirine bağımlılık düzeyi arttıkça, işlerin ikinci defa yapılma problemi de ortadan kalkar. Çünkü o topluluğu oluşturan şahıslar daha özveri ve güvenle çalışır.
İletişimin İşlevleri
İletişimin işlevlerinden birisi de; bireylerin hislerini ve duygularını ifade etmesine izin vermektir. Bu his ve duygular genel ve özel olabileceği gibi cemaatle ilgili ya da ilgisiz olabilir. Bireyler ve gruplar birbirlerine içinde bulundukları ruh hallerinden bahsedebildikleri zaman hedeflere ulaşmada daha başarılı olabilirler. Çalışanların çalışma ortamlarında içinde bulundukları ruh halleri, kendi davranışları kadar diğer insanları, durumları algılamalarını ve değerlendirmelerini de etkilemektedir. Ruh halinin ve duyguların iletilmesi, cemaat üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur. İnsanlar birbirlerini anlayabildikleri takdirde, birlikte daha iyi performans gösterir ve hedeflerine ulaşabilirler.
İletişim çalışmalarında göz önünde bulundurulması gereken noktaları şöyle sıralayabiliriz:
Olumlu ya da olumsuz tüm gelişmeler hakkında fertleri haberdar etmek.
Yayın araçları yolu ile fertleri bilgilendirmek.
Bazı kararların alınmasına fertlerin katılımını da sağlamak
Fertlere, cemaat içinde görüşlerini bildirme olanağı sağlamak.
Fertlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri açısından eğitilmelerini sağlamak.
İyi bir çalışma durumunda fertlerin övülmesi ve takdir edilmesi gerektiğini unutmamak.
Düzenli toplantılar yapmak.
Fertlerin aileleri ile tanışıp muhabbet ortamı oluşturarak, cemaat ve aile bütünleşmesini sağlamak
Fertlerin morallerinde ve cemaate karşı olan tutumlarında olumlu ve fark edilir bir biçimde düzelme ve pozitif bir yaklaşım sağlamak.
Fertlerin cemaatin kendisi ve hedefleri konusunda bilgi ve anlayış düzeyinde gelişmesini sağlamak.
Üretkenliğin ve motivasyonun artmasını sağlamak.
Fertlerin üst düzey sorumlularına sıkıntılarını çekinmeden söyleyebilme ortamının hazırlanmasını sağlamak ve sıkıntılar çözüm odaklı dinlenerek problemlerin çözüleceğine dair güven oluşturmak.
Cemaat içerisindeki tüm bireylerin sadece Allah rızası için ve hiçbir menfaat ummayarak çalıştığını unutmamak.
Cemaatin tüm fertlerine kalpte ihlasın daim olması gerektiği telkin etmek.
Bireylerin birbirine karşı görevlerini ise şöyle sıralayabiliriz:
Bireyler birbirleriyle karşılaştıkları zaman selam vermeyi unutmamalıdır.
Her birey, din kardeşinin halini hatrını sormalı ve kardeşini önemsemelidir.
Fertler bir kardeşlerinin cenaze, düğün, hastalık gibi hallerinde yanında bulunup ona destek olmalıdır.
Cemaat kardeşleri birbirlerinin evlerine ziyarette bulunmaktan kaçınmamalıdır.
Maddi ve manevi konularda sıkıntısı varsa ona destek ve yardımcı olunmalıdır.
Cemaat çalışanları arasında işler dışında da muhabbet ortamları sağlanmalıdır.
Üzgün ve sıkıntılı olan kimselere destek olunmalıdır.
Bir cemaati bir arada tutan en önemli faktörün kuvvetli bir kardeşlik olduğu unutulmamalıdır.

Cemaat Dışındaki Kardeşlerimize Karşı Görevlerimiz:
Cemaat demek; hedefi, misyonu olan bir kurum demektir. Ve her kurumda olabileceği gibi cemaat de zaman geçtikçe güçlenmelidir. Bir cemaati güçlü kılan ise sevenlerinin ve müntesiplerinin çok olmasıdır. Müslüman bir cemaatin hedefine ulaşabilmesi için bünyesinde eğitimli, vasıflı insanların bulunması çok önemlidir. Tabi ki Müslüman bir cemaat için halka İslam’ı anlatmak, halkı bilinçlendirmek, ailedeki bireyleri eğiterek sağlıklı nesillerin çoğalmasını sağlamak en kutsal görevdir. Cemaatler için, yeni insanlarla tanışıp halkalarını genişletmek de bir görevdir ve bu noktalarda çok çalışmalar yapılmalıdır. İnsanların gerçek İslam’la tanışmaları ve ona göre bir hayat yaşamaları için mücadele edilmelidir. Çünkü eğitimli her bir insan İslam Medeniyeti’ne bir adım daha yaklaşmak demektir.
Cemaat Fertlerinin, Cemaat Dışındaki İnsanlara Karşı Görevleri İse Şunlardır:
Cemaatteki her fert, İslamî daveti kedine şiar edinmiş olmalıdır. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in; “Kurtarmadan kurtulamazsın” hadisi düsturunca daveti görev bilmelidir.
Özel ilgilendiği kimseyi mümkün olduğunca belirli bir kültür seviyesi olan, eğitimi seven ve isteyen kimselerden seçmelidir.
Daima yeni insanlarla tanışmalı ve muhabbet içerisinde olmalıdır.
Yeni tanıştığı bir kimseyle ikinci buluşmasında ona muhakkak adı ile hitap etmelidir.
Kibar ve yumuşak davranmalıdır.
Konuşmalarında tartışmaya girmekten kaçınmalıdır.
İhtilaflı meselelere girmekten, münakaşaya girmekten sakınmalı, müspet konular hakkında konuşmalıdır.
İlgilendiği kişiye faydalı olacak kitap, dergi okumasını tavsiye etmelidir.
Tanıştığı kimseyi evine davet etmelidir.
Belli bir süreden sonra ilgilendiği kimseyi cemaatin eski hocaları ile tanıştırarak sohbet etmelerine olanak sağlamalıdır.
Cemaatin toplu etkinliklerine; konferans, kermes, miting, söyleşi vb. gibi programlara davet etmelidir.
Tanıştığı kimselere karşı aceleci davranmayıp, sabırla hidayeti için çalışmalı gerekirse diğer kardeşlerinden yardım istemelidir.
Tanışılan kimselerin önemli günlerinde onların yanında bulunmalıdır.
Tanıştığı kimselerin evine ziyarete gitmelidir.
Gücü yettiğince maddi ve manevi konularda destek olmaktan kaçınmamalıdır.
Tanışılan kardeşimiz için uygun eğitim birimleri ile görüşüp, oraya katılmasını sağlamalıdır.
Kardeşlerimizle hiçbir zaman iletişimi kesmemeli ilgilenmeye devam edilmelidir.
“İlgilenme” senemizde tüm kardeşlerimizin bu görevi hakkıyla yerine getirebilmesini, bu vesileyle Rabbimizin rızasına mazhar olmayı ve İslam Medeniyeti’ne bir adım daha yaklaşmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyoruz.

Konunun hazırlanmasında http://www.messegitim.com.tr/ti/347/0/Kurum-Ici-Iletisimin-Onemi sitesinden faydalanılmıştır.

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Hedeflerimiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Furkan Nesli Dergisi Olarak Kınıyoruz | Sayı82

30 Ocak 2018 Salı günü sanki bir terör örgütüymüşçesine Furkan Vakfına TEM tarafından yapı…