Anasayfa Bölümler Esmâ'ül Hüsnâ El- Vehhâb (c.c.) (Sayı 17)

El- Vehhâb (c.c.) (Sayı 17)

8 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“Çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayıp duran, mü’min ya da kâfir ayrımı yapmadan kullarına karşılıksız ihsan eden, nimetlerinin ardı arkası kesilmeyen.”

Allah (c.c)’ın bu ismi şerifi “he”’nin kesresiyle ‘hibe’dendir. Hibe herhangi bir karşılık ve menfaat gözetmeden birine bir malı bağışlamak manasındadır. Vehhâb ise mübalağa ve tekerrür ifade eden bir kalıptır. Bu da her zaman, her yerde ve her şeyi verebilme gücüne sahip olmaktır. Başka bir tarife göre ise Vehhâb ism-i şerifi istihkak (hak ediş) ve istidad (hazırlık) esası gözetmeden sürekli olarak lütuf ve ihsanda bulunan demektir.

Kullara verilen nimetlerin birçoğu istihkak ve istidaddan dolayıdır. Ama bir kısım nimetler de vardır ki; bu esaslar gözetilmeksizin verilir ve verilirken de istihkak ve istidadın gereğinden çok daha fazlası olur. Mesela muhtaç olana malın, hasta olana şifanın verilmesi gibi. Kur’an’ı Kerim’de de Rabbimizin El-Vehhâb ismi gereği verdiklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1–Hz. İbrahim’e İshak ve Yakup (a.s)’un verilmesi: “İşte onlardan ve onların Allah (c.c.)’tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak ve Yakup’u armağan ettik ve hepsini Peygamber yaptık.”1

2-Musa (a.s)’ya kardeşi Harun (a.s)’un Nebî olarak verilmesi: “Ona rahmetimizden dolayı kardeşi Harun’u peygamber olarak armağan ettik.”2

3-Cebrail (a.s.) ’in Hz. Meryem’e bir çocuk vermek üzere gönderilmesi: “Ben dedi sadece Rabbinin elçisiyim; sana tertemiz bir erkek çocuğu hediye edeyim diye geldim.”3 (Meryem/19)

Bunlar insanların kendi istekleri ve güçleri dâhilinde değildir ve zaten bunlara bir kulun tek başına ulaşabilmesi de mümkün değildir. Ama Allah (c.c.) bu ismi gereği ile dilerse bunları kullarına verebilir. Hem de hiçbir karşılık beklemeksizin. Nitekim Allah ile kulun farkını ortaya koyan en büyük ayrılıklardan birisi de burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü insanlar bir iyilikte bulundukları zaman daima gerek maddî gerekse de manevî bir karşılık beklerler; bazen övülmek, mal, makam, şöhret sahibi olmak isterler ya da beğenilmemekten, kınanmaktan korkarlar… Yani insanların birbirlerine yardımı ve fedakârlıkları karşılığa binaen ve bir takım ihtiyaçlardan dolayıdır. Netice itibarıyla bir karşılık bekledikleri için bu bağışları gerçek bir bağış sayılamaz ama Rabbimiz Teâlâ’nın yaptığı elbette ki bu nev’îden değildir. O bizlere sayamayacağımız ve bazen farkına bile varamayacağımız kadar nimetleri hiçbir karşılık beklemeksizin vermiştir. Bizleri hiç yokken var etmesi, sadece mevcudiyetimizle yaratıp bırakmaması, mevcudiyetimizin devamı için bizlere çeşitli faydalarda ve şekillerde varlıklar bağışlaması, varlıkları da yaratarak bırakmaması, onlara da varlıklarını devam ettirecek şekilde bağışta bulunması ve bazen de daha fazla bağışta bulunmak için bizleri hak edeceğimiz hâle getirmesi ve bunların neticesinde hiçbir karşılık gözetmeden biz kullarına lütufta bulunması Allah’ın el-Vehhâb olduğunu görmemize yetmez mi? Hayatımızda bazen beklemediğimiz bir rızık veya emek harcamadığımız bir başarıyı bize lütfeden kimdir? Ya da en sıkıntılı zamanlarda hüzün dehlizine girdiğimizi ve bir daha iyi zamanların bize uğramayacağını düşündüğümüzde, bizi oradan feraha çıkartan, bizlere unutma duygusunu tatdırarak acılarımızı azaltan ve bize umut gibi güzel duyguları bahşeden, Yüce Sahibimiz’den başka kim olabilir ki?

Rabbimizin el-Vehhâb isminin tecelli ettiği insanlardan olmaya çalışarak, ibadetlerimizi bir karşılık beklemeksizin sırf Allah rızası için yapalım. Vehhâb olan Rabbimize sonsuz bir şükür ve minnettarlık duyarak ve bu kadar ihsana, gereğince teşekkür edememenin ezikliğini ve mahcubiyetini iç âlemimizde daima hissedelim. Ve cennetin ömür boyu çalışmakla asla elde edilemeyeceğini, bunun ancak Allah’ın lütfu ile olacağını idrak ederek Rabbimizden cenneti kazanacak ameller yapabilmeyi isteyelim.

1- Meryem,19-49

2- Meryem, 53

Daha Fazla
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
 • ED-DARR & EN-NÂFİ (Sayı 39)

  “Ve Allah’tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böy…
 • EL-METîN & EL-KAVİYY (Sayı 38)

  Bu ay sizlerle Rabbimizin kudretinin kemâlâtını ifade eden Metîn ve Kaviyy isimlerini ince…
 • EL-VEDÛD & EL-VEKÎL (Sayı 37)

  “Haberiniz olsun; Allah’ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.”1 Rabbimi…
 • El-Kebîr & El-Celîl & El-Mecîd & El-Müteâl (Sayı 36)

  Şüphesiz ki Rabbimiz Teâlâ’nın insanların tam olarak inceliklerine hiçbir zaman vakıf olam…
 • EL-ALİYY (Sayı 35)

  “Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.”1 Birbirinden gü…
Yazardan Daha Fazla: Arzu Şahin
 • Rabbimizin El Fettah İsmi | Sayı 88

  : Aciz bir varlık olan insan, dünya hayatında öyle imtihanlarla yoğrulur ki kendisinden be…
 • Hakim Olan Rabbimizin El-Adl Sıfatı | Sayı 86

  Rabbimiz Teâlâ'nın bazı işleri, bazı emir ve bazı isimleri vardır ki onlara kolay kolay ak…
 • ER RAKÎB ve EL MUCÎB (Sayı 42)

  “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde (gözetici) Rakîb’dir.”1 Rakîb; “görüp gözeten, murâkabe …
 • EL-HAFİZ (SAYI 41)

  Hafîz ismi Allah Azze ve Celle’nin kâinatı yönettiğini ifade eden kevnî isimlerindendir. H…
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
 • ED-DARR & EN-NÂFİ (Sayı 39)

  “Ve Allah’tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böy…
Kategoriden Daha Fazla: Esmâ'ül Hüsnâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

ES-ŞEHİD & EL-HASİB

“De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…