Anasayfa Bölümler Esmâ'ül Hüsnâ El Mütekebbir (c.c) (Sayı 11)

El Mütekebbir (c.c) (Sayı 11)

10 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. Melîk’tir ; Kuddûs’tür ; Selâm’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Azîz’dir; Cebbâr’dır; Mütekebbir’dir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından çok yücedir.”1

El Mütekebbir: Büyüklük ve hükümranlıkta eşsiz, yücelik ve ululukta tek olan. Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

Yoktan var etmesi, ilmiyle her şeyi kuşatmış olması, kudretinin her şeye yetmesi, her şeyi engelsiz görmesi, her sesi işitmesi ve cevap vermesi, merhametlilerin en merhametlisi, ikram edenlerin en kerîmi, âdillerin en âdili, hâkimler hâkimi olması kısacası tüm isim ve sıfatlarıyla Allah el Mütekebbir’dir. Zatına , sıfatlarına, isim ve fiilllerine ortak olabilecek hiç kimse yoktur.

İnsan kul olarak yaratılmıştır. Kulluk ise acziyeti ifade eder. İnsanı Allah katında değerli kılan da acizliğini bilmesidir. Bu sebeptendir ki; “Eğer dualarınız olmasa , Rabbim size ne diye değer versin.”2 buyrulmuştur. Vahyin ilk ayetleri ile de insana alâktan yaratılmış olmasıyla acziyeti, yaratıcı ve Rab sıfatıyla da Allah’ın büyüklük ve yüceliği öğretilmiştir. Ve insana sunulan şu dünya hayatı espirisi bundan başka nedir ki? İnsan acziyetinin farkına vardığı zaman Rabbinin el Mütekebbir olduğunu idrak eder. Yine Rabbi ni gereği gibi tanıdığı zaman ne kadar aciz olduğunu daha iyi anlar.

Fakat her dönemde balçıktan yaratıldığını , bir spermden meydana geldiğini unutarak büyüklenenler olmuştur. Varlıklar içerisinde ilk kez Allah’a karşı büyüklenen şeytandır. Şeytan Allah’ın secde emrine karşı gelerek demiştir ki: “Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten onu ise çamurdan yarattın.”3 Bu söylemiyle maddeyi manevî değerlerden üstün görmüştü. Demek ki kibir hastalığının özünde maddî değerlerin üstün görülmesi vardır. Ne hazindir ki günümüz insanı da manevî değerleri ve kutsal emanetleri önemsemiyerek, dünya nimetlerini cennet ve cennet nimetlerinden üstün tutmaktadır.

Kur’an da mütekebbirlere misal olarak Firavun gösterilmiştir. Çünkü o, maddî nimetlerle şımarmış ve haddi aşmıştı. Firavun ve Firavun gibiler kibirlerinde son sınıra ulaşarak Allah’ın dünyasında Allah’ın değil bizim dediklerimiz geçerlidir dediler. Bu şekilde kibirlenenlere Allah büyüklüğünü farklı bir dille anlatır. Kudsi bir hadiste “Kibriya benim ridâm azamet ise benim izârımdır. Bunlardan biri konusunda bana ters düşen kimseye azap ederim.”4 buyurması kibirlenenlere bir ultimatondur. Bu şekilde büyüklüğünü idarak edemeyen akılsızlara Allah deprem, tsunami, fırtına vb. afetlerle el Mütekebbir olduğunu göstermiştir.Kıyamet günü ise Allah daha şiddetli bir şekilde büyüklüğünü izhar edecektir.Abdullah İbnu Ömer(r.a)’in şöyle söylediği rivayet edilmiştir: “Rasulullah’ın minberde iken şöyle konuştuğunu duydum: Mutlak hâkimiyet sahibi olan Allah, gökleri ve yerleri bir eliyle alır, onları bir eliyle tutar. Bu elini açıp kapamaya başlar. Sonra şöyle buyurur: Ben mutlak hâkimiyet sahibiyim, yeryüzünde hâkimiyet taslayarak, baskı yapanlar nerede? Büyüklenenler nerede?” Ravi İbnu Ömer (r.a) şöyle demiştir: Rasulullah (s.a.v.) sağıyla soluyla (sağ ve sol elleriyle) söylediklerini temsil ediyordu. O esnada minbere baktım, tâ en altından sallanıyordu. Öyle ki: ‘Ey Allah’ın Rasulü, şu minber yıkılacak mı?’diye sordum.”5

Allah’ın Mütekebbir olmasının farkında olan mü’minler ise asla yeryüzünde büyüklük taslayanlara boyun eymeyip, onlara karşı verdikleri mücadelede canlarını ortaya koymuşlardır. O halde uğruna korkusuzca canların ortaya konulduğu Allah Mütekebbir değildir de kimdir Mütekebbir? Dünyada hangi ilah yahut lider veya bir ideoloji uğruna bu kadar kurban verilmiş ve kanlar akıtılmıştır? Yeryüzünde büyüklük iddasında bulunanların gözlerine uyku girmesin! Çünkü sadece ve sadece el Mütekebbir olan Allah için söz vermiş yiğitler bulunmaktadır.

El Mütekebbir ismi şerifinin gereği olarak “o halde Rabbinin nimetlerini anlat da anlat”6 ilahî buyruğu üzere tüm İslam davetçileri Allah’ı doğru tanıtıp daima anlatmalıdır. O’nun davası olan kula kulluğun kaldırılması ve sadece Allah’a kulluğun gerçekleşmesi için daima O’nun nimetlerinden söz etmek vazifemizdir.

Ey gözlerin zâtını idrak ve ihâta edemediği, ey vasfedenlerin kendisini hakkıyla vasfedemediği, ey akıl ve anlayışların kendisini hakkıyla kavrayamadığı, ey fikirlerin büyüklüğünü anlayamadığı , ey azâmet ve kibriya örtüsü olan…! Bizleri Sen’den başkasına boyun eğdirme! Şahsiyetlerini yitirip mütekebbirlere boyun eğmiş şu ümmeti uyandır! Ve yeryüzünde büyüklenenlere karşı hadlerini bildirecek Davudî ahlâka sahip mücahitlerin sayısını arttır. (Amin)

1 –Haşr 23

2- Furkan 77

3- Araf 76

4- Müslim Sahih El Bir Babı

5- Müslim

6- Duha 11

Daha Fazla
 • Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

  Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…
 • KADERE İMAN (Sayı 34)

  Allah Azze ve Celle kâinatın başlangıcından kıyamete kadar ve kıyametten sonra meydana gel…
 • Cehennem Sayı 33

  “Nâr”, ateş demektir. “Gözle algılanan alevli ateş” anlamına gelir. Ateş, insan bedenine ç…
 • Berzah ile Başlayan Ahiret Sayı 32

  “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında…” “Onların gerisinde yeniden dirilecekleri …
 • Ahirete İman Sayı 31

  Bütün nimetleri ve ihtişamıyla gözlerimizi ve kalplerimizi büyüleyen dünya, sonsuzluk hiss…
 • Meleklere İman (Sayı 30)

  Her şeyi yaratmış olan Allah Celle Celâluhu, gözle görülen âlemin yaratıcısı olduğu gibi g…
Yazardan Daha Fazla: Zeynep Karabacak
 • Rabbimizin El Fettah İsmi | Sayı 88

  : Aciz bir varlık olan insan, dünya hayatında öyle imtihanlarla yoğrulur ki kendisinden be…
 • Hakim Olan Rabbimizin El-Adl Sıfatı | Sayı 86

  Rabbimiz Teâlâ'nın bazı işleri, bazı emir ve bazı isimleri vardır ki onlara kolay kolay ak…
 • ER RAKÎB ve EL MUCÎB (Sayı 42)

  “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde (gözetici) Rakîb’dir.”1 Rakîb; “görüp gözeten, murâkabe …
 • EL-HAFİZ (SAYI 41)

  Hafîz ismi Allah Azze ve Celle’nin kâinatı yönettiğini ifade eden kevnî isimlerindendir. H…
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
 • ED-DARR & EN-NÂFİ (Sayı 39)

  “Ve Allah’tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böy…
Kategoriden Daha Fazla: Esmâ'ül Hüsnâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…