Anasayfa Bölümler Alıntı Yazılar EL-MÜHEYMİN (Sayı 8)

EL-MÜHEYMİN (Sayı 8)

8 dakika ortalama okuma süresi
0
0

EL-MÜHEYMİN: Mahlukâtını gözetip koruyan, korkulardan emin kılan, her şeye şâhit olan, muhafaza eden, itaatkâr kullarının sevaplarını eksiltmeden mükâfatlarını veren, kendisine güvenilen, emniyet edilmeye yegâne lâyık olan demektir. “Bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı ?”1 Bütün dikkatlerimizi tek noktada toplayan bu ilahî kelâm, Esma’ül Hüsna’nın yaratılmışlara akseden yansımalarını görebilmemiz için bir işarettir. Her türlü araziye uygun ayakları, besin deposu olan hörgücü, ısıya karşı yalıtkan kürkü ve kumdan korunan başı ile deve, Allah(c.c)’ın eşsiz koruması altında kilometrelerce çöl yolunu korkusuz ve huzur içerisinde gider. Yine bir kış mevsiminde, toprağın altında isimlerini dahi bilmediğimiz hayvanlar ve çok çeşitli tohumlar, baharın gelmesini özlemle beklerken lisan-ı halleri ile Allah(c.c)’ın el-Müheymin ism-i şerifini zikrederler. Bazı hayvanlara da özel olarak verilen kamuflaj gibi Rabbimizin daha nice koruma yolları vardır ki, bunların bir çoğu henüz insanlar tarafından keşfolunmamış olabilir.

Eşref-i mahlukât olan insanın gözetilip korunması ise diğer varlıklardan daha fazla bir hassasiyet ile gerçekleştirilmektedir. İnsanın maddesinden ruh yapısına kadar her yönüyle korunması için birçok şey onun emrine verilmiştir. Ve dahi diyebiliriz ki, diğer mahlukâtın muhafazası insanın muhafazası içindir. Tekvir suresi gibi surelerde bahsedildiği üzere bir gün dünyanın dengesi sarsılacaktır. Öylesi dehşet saçan kıyamet hadisesinin çok cüz’i bir parçasını bu gün deprem ve benzeri afetler ile yaşamış olsak dahi tüm dünyada himayenin hissedildiği bir güvenliğin hâkim olduğunu görmekteyiz. İnsanın fizyolojik muhafazası sadece yaşadığı ortamla sınırlı kalmayıp, vücudu da bizzat koruma altındadır. Birçok bakteri, virüsler ve buna benzer mikroskobik canlılarla kuşatılmış insan vücudu savunma sistemi sayesinde en hafif ve en tehlikeli her türlü hastalıklardan korunur.

Şerefli bir yaşamı eşref-i mahlukât olmasına borçlu olan insan, fıtratının muhafazası için de kelamullahtan beslenmelidir. Bu nedenle Kur’an, insanın muhafazası için korunmuş bir kelamdır. “Bu gerçekten çok değerli bir Kur’an’dır. O Levh-i Mahfuz’da korunmuştur.”2 Bugün yeryüzünün dört bir yerinde terör olaylarının artmış olmasının sorumlusu, insan fıtratını tanımayan ve Kur’an’ı da baz almayan sistemlerdir.

Kur’an’ın korunmasının yanı sıra insanın amellerinin de kayıt altına alınması salih amel sahiplerini korku ve endişeden bir nebze olsa rahatlatmıştır. “Muhakkak ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Eğer zerre kadar bir iyilik olursa onu kat kat artırır ve kendi tarafından büyük mükâfat verir.”3 Fakat şu da unutulmamalıdır ki, insanın zerre misali yaptığı bir şer dahi muhafaza edilmektedir. Ve böylece her şeye şahit ve kendisine güvenilmeye yegâne lâyık olanın Allah (c.c) olduğu ispatlanmıştır.

El-Müheymin olan zâtın kullarının vazifeleri ise; O’nun korunmasını istediği unsurların korunmasıdır.

Ey Allah’ın kulu! Tertemiz bir şekilde emanet edilen fıtratı kabz zamanına kadar korumak, amelleri riyadan arındırmak, lafzı ile Allah katında korunan Kur’an’ın, ruhunu ve mesajını muhafaza etmek, örnek bir fıtrata sahip olan Allah Rasulünün hayat modelini yaşatmak, Allah(c.c)’ın hududu olan haramlara yaklaşmamak ve O’na ait olarak yaratılmış olan kalbi gayrısından arındırmak senin vazifendir.

Ya Rabbi! Yalnızlıktan dostluğuna, adaletsizlikten adaletine, terk edilmişlikten sahip çıkmana sığınırken, hizmet için attığımız küçük adımlarımızı kabul et! Sendelerken tut!Düştüğümüzde kaldır!Sen bizim dayanağımızsın. Amin

1- Gaşiye 7

2- Vakıa 77-78

3- Nisa 40

Daha Fazla
 • Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

  Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…
 • KADERE İMAN (Sayı 34)

  Allah Azze ve Celle kâinatın başlangıcından kıyamete kadar ve kıyametten sonra meydana gel…
 • Cehennem Sayı 33

  “Nâr”, ateş demektir. “Gözle algılanan alevli ateş” anlamına gelir. Ateş, insan bedenine ç…
 • Berzah ile Başlayan Ahiret Sayı 32

  “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında…” “Onların gerisinde yeniden dirilecekleri …
 • Ahirete İman Sayı 31

  Bütün nimetleri ve ihtişamıyla gözlerimizi ve kalplerimizi büyüleyen dünya, sonsuzluk hiss…
 • Meleklere İman (Sayı 30)

  Her şeyi yaratmış olan Allah Celle Celâluhu, gözle görülen âlemin yaratıcısı olduğu gibi g…
Yazardan Daha Fazla: Zeynep Karabacak
Kategoriden Daha Fazla: Alıntı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…