Anasayfa Bölümler Esmâ'ül Hüsnâ EL – KUDDÜS (cc) (Sayı 5)

EL – KUDDÜS (cc) (Sayı 5)

5 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Akıllara durgunluk veren bir intizam içerisinde yaratılan kâinat, Rabbimizin “El-Kuddüs” ismi şerifini işaret eder. Kararan gecede, aydınlık veren gündüzde, batan yıldızda, burçlarla donatılan gökyüzünde, dalgalarında koyu karanlıkların olduğu okyanuslarda, gökteki bulutlar gibi yürütülen dağlarda, çeşitli bitkilerle donanmış yeryüzünde ve daha nice varlıklarda kusursuz bir yaratılış görmekteyiz.

EL KUDDÜS: “Temiz olmak” anlamındaki “k-d-s” kökünden türeyen kuddüs kelimesi; sözlükte temiz, mukaddes ve mübarek olan demektir. Allah(c.c)’ ın sıfatı olarak “El-Kuddüs”; her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıptan uzak, tertemiz bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan güzellik, iyilik ve faziletlerle övülen demektir.1

Yaratmasında ve şekil vermesinde asla kusur bulunmayan Allah(c.c), insanı da en güzel bir biçimde yaratmıştır. Ana rahmine atıldığında, hakir bir su iken çeşitli evrelerden geçirilerek en güzel surete ulaştırılan insan, sahip oldukları ile kendisini müstağni görmüş, kusur ve acziyetini unutup Allah’a birtakım noksanlıklar isnat etmekle iftira etmiştir. Fenni ilimlerle çeşitli buluşlar gerçekleştiren insan, Allah’ ın kusursuz bir ilme sahip olduğunu idrakten aciz olmuştur. Oysaki kâinata serpilen ilimde ve kâinat kitabının özeti olan Kur’an’da asla bir noksanlık bulunamaz. Kuddüs olan Allah(c.c), Kur’an’ı ve kâinatı ile bütün insanlığa zatını övmüş ve kâfirlere karşı meydan okumuştur. Kâinat ve Kur’an uyumuna, kusursuz ilim ve yaratılışa işaret eden bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Allah birbiri ile buluşmak üzere iki denizi salıvermiştir. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine kavuşmazlar.”2 Bu iki deniz Akdeniz ile Atlas Okyanusudur ki; Cebeli Tarık boğazında buluşmalarına rağmen asla karışmazlar.

Bütün ilim sahipleri görmektedir ki; Allah(c.c,) ilminde ve yaratmasında hiçbir kusur bulunmayan bütün kemâliyetin sahibidir. Kusursuz ilim sahibinin, her çağa ve insana uygun kanunlar koymuş olması elbette ki ;kusursuzluğuna delâlettir. Eğer yönetmek Allah ‘a bırakılmış olsaydı el- Kuddüs isminin gereği olarak insanlığı kusursuz bir medeniyete ulaştırırdı…

“Allah’ım! Sen bütün noksanlıklardan uzaksın, tertemizsin ,Cebrail ve meleklerin Rabbisin”3 Allah’ım arındır bizi nefsimizin çirkin isteklerinden ve şeytanın kötü emellerinden.Günahlarımızı tövbe ile temizleyen Sensin. Pak eyle bizi. Hayâ ve iffet sahibi Hz. Meryem gibi çağın Meryemlerinden doğacak tertemiz nesillerle yeryüzünü şirkin ve zulmün kirlerinden temizle. Amin

1- El-Camiu li Âhkami Kuran, Kurtubi xııı 45 Hazin vı 234

2- Rahman, 19-20

3- Sahihi Müslim, Salat 223

Daha Fazla
 • Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

  Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…
 • KADERE İMAN (Sayı 34)

  Allah Azze ve Celle kâinatın başlangıcından kıyamete kadar ve kıyametten sonra meydana gel…
 • Cehennem Sayı 33

  “Nâr”, ateş demektir. “Gözle algılanan alevli ateş” anlamına gelir. Ateş, insan bedenine ç…
 • Berzah ile Başlayan Ahiret Sayı 32

  “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında…” “Onların gerisinde yeniden dirilecekleri …
 • Ahirete İman Sayı 31

  Bütün nimetleri ve ihtişamıyla gözlerimizi ve kalplerimizi büyüleyen dünya, sonsuzluk hiss…
 • Meleklere İman (Sayı 30)

  Her şeyi yaratmış olan Allah Celle Celâluhu, gözle görülen âlemin yaratıcısı olduğu gibi g…
Yazardan Daha Fazla: Zeynep Karabacak
 • Rabbimizin El Fettah İsmi | Sayı 88

  : Aciz bir varlık olan insan, dünya hayatında öyle imtihanlarla yoğrulur ki kendisinden be…
 • Hakim Olan Rabbimizin El-Adl Sıfatı | Sayı 86

  Rabbimiz Teâlâ'nın bazı işleri, bazı emir ve bazı isimleri vardır ki onlara kolay kolay ak…
 • ER RAKÎB ve EL MUCÎB (Sayı 42)

  “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde (gözetici) Rakîb’dir.”1 Rakîb; “görüp gözeten, murâkabe …
 • EL-HAFİZ (SAYI 41)

  Hafîz ismi Allah Azze ve Celle’nin kâinatı yönettiğini ifade eden kevnî isimlerindendir. H…
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
 • ED-DARR & EN-NÂFİ (Sayı 39)

  “Ve Allah’tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böy…
Kategoriden Daha Fazla: Esmâ'ül Hüsnâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

Şüpheli Şeylerden Kaçınmak (Sayı 35)

Hadislere Uymanın Önemi “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun; Allah da sizi sevsin…