Anasayfa Bölümler Esmâ'ül Hüsnâ El-Hakem (c.c) (Sayı 27)

El-Hakem (c.c) (Sayı 27)

8 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“…Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.”1

El-Hakem: “Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun ve iyi ile kötünün arasını ayıran, hükümlerinde zulüm bulunmayan” demektir. Bu manalarla Rabbimiz Teâlâ Hakem’dir. Her şeyin hükmünü O verir ve hükmünü eksiksiz icra eder.

Tarih boyunca gelen bütün resullerin tebliğ ettiği dinin temel noktası, yeryüzünde ulûhiyetin de rububiyyetin de yalnızca Allah’a ait olmasıdır. Bu nokta gözden kaçtığında veya dengeler yanlış teraziler üzerine bina edildiğinde insanın hayatının her alanında yanlışlıklar zuhur etmekte ve haksızlıklar oluşmaktadır. Nitekim İslam’dan başka hiçbir dinin ve ideolojinin dünya ve ahiret hayatının gerçekleri ile uyuşan bir yanı yoktur. Çünkü İslam’ın dışındaki her şey beşer kaynaklıdır. Böyle insanlar bir olay karşısında kendilerine hakem olarak yüce bir ilahı değil, kendileri gibi nefis, şeytan ve çevre üçgeninin etkisinde kalmış olan beşeri hakem olarak seçerler. Kur’an bu meseleyi ifade ederken “Siz, O’nu bırakıp ancak sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm yalnız Allah’ındır…”2 buyurarak meseleye açıklık getirmektedir. Allah Azze ve Celle’nin dışındaki hiçbir varlık hakem olacak sıfatlara sahip olmadığı gibi Rabbimiz de bu vasıflara hiç kimseyi ortak etmez. “O, kulları üstünde tam Hâkim’dir…”3 İnsanlar ne zaman ki hükmü Allah’a değil de beşere verdi ise, toplumun maslahatından söz edilememiştir. Günümüzde de aynı durum geçerlidir. Bir toplum ki aklı zayi eden içkiyi; nesli ifsat eden zinayı; dini dejenere eden bidat ve maddeperestliği; haklının değil kuvvetlinin yanında yer almayı kendine şiar edinirse elbette ki o toplumda hiçbir şeyin güven ve teminatı kalmayacaktır. Bu gün insanların bir kısmı bu anlatılanlar çerçevesinde iken bir kısmı daha farklı bir bakış açısına sahip olmuştur. Onlar Allah’ın tabiat üzerinde koyduğu kanunlar hakkında tartışmıyorlar, hatta bu kanunları gayet rahat bir şekilde kabul ediyor ve bu şekilde hayatlarını idame ettirirken şahsî ve toplumsal meselelere gelince hükmü Allah’a vermeyi kesinlikle istemiyorlar. İnsanın, hayatı hakkındaki hükmü yaratıcı ve rızık veren olarak gördüğü ilaha vermemesi dünyadaki en büyük zulümdür!

Beşerin insanca yaşayabilmesi, Allah’ın hükümlerine bağlı kalmasıyla mümkündür. Çünkü O’nun için “Hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?”4 buyurur Kur’an’ı Kerim. Rabbimiz Teâlâ inananlar için dünya hayatında hükmü kendi eline alarak kullarına bir yol belirler. Bu yol insanın ahirette kurtuluşuna vesile olacaktır. Nitekim tüm insanların dönüşü Allah’adır. Hesap Allah’a verilecektir. İnsan bazen Allah’ın istediği ile kendi isteklerinin çakıştığı durumlar yaşar ve kendi isteğinin hakkında daha hayırlı olacağını zanneder. Hâlbuki yanılmaktadır. Çünkü insanın geleceği bilmesi muhaldir ve zan mesabesindedir. Allah’ın kulu hakkındaki bilgisi ise kat’idir. Bana göre, sana göre diye hareket etmekten ziyade, isteklerimize ve sorunlarımıza Kur’an ve sünneti ışığı ile bakmalıyız.

“Hayır! Rabbine andolsun ki; onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapmadıkça, sonra senin verdiğin hükme karşı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan ve tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olamazlar.”5 Rabbimiz Teâlâ böyle bir meseleyi hakiki imanla bağdaştırıyorsa biz kullara düşen kalbimizde rıza ve kanaat ile âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslimiyettir.

1- Âl-i İmran, 55

2- Yusuf, 40

3- En’am, 18

4- Tîn , 8

5- Nisa, 65

Daha Fazla
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
 • ED-DARR & EN-NÂFİ (Sayı 39)

  “Ve Allah’tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böy…
 • EL-METîN & EL-KAVİYY (Sayı 38)

  Bu ay sizlerle Rabbimizin kudretinin kemâlâtını ifade eden Metîn ve Kaviyy isimlerini ince…
 • EL-VEDÛD & EL-VEKÎL (Sayı 37)

  “Haberiniz olsun; Allah’ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.”1 Rabbimi…
 • El-Kebîr & El-Celîl & El-Mecîd & El-Müteâl (Sayı 36)

  Şüphesiz ki Rabbimiz Teâlâ’nın insanların tam olarak inceliklerine hiçbir zaman vakıf olam…
 • EL-ALİYY (Sayı 35)

  “Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.”1 Birbirinden gü…
Yazardan Daha Fazla: Arzu Şahin
 • RABBİMİZİN EL- KAHHÂR SIFATI ESMAÜL HÜSNA | Sayı 92

    EL- KAHHÂR: Mutlak galip ve her an mağlup etmeye ve galip gelmeye muktedir olan, he…
 • Rabbimizin El Fettah İsmi | Sayı 88

  : Aciz bir varlık olan insan, dünya hayatında öyle imtihanlarla yoğrulur ki kendisinden be…
 • Hakim Olan Rabbimizin El-Adl Sıfatı | Sayı 86

  Rabbimiz Teâlâ'nın bazı işleri, bazı emir ve bazı isimleri vardır ki onlara kolay kolay ak…
 • ER RAKÎB ve EL MUCÎB (Sayı 42)

  “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde (gözetici) Rakîb’dir.”1 Rakîb; “görüp gözeten, murâkabe …
 • EL-HAFİZ (SAYI 41)

  Hafîz ismi Allah Azze ve Celle’nin kâinatı yönettiğini ifade eden kevnî isimlerindendir. H…
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
Kategoriden Daha Fazla: Esmâ'ül Hüsnâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

ES-ŞEHİD & EL-HASİB

“De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…