Anasayfa Bölümler Esmâ'ül Hüsnâ El-Basîr (c.c) (Sayı 26)

El-Basîr (c.c) (Sayı 26)

6 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“…Biliniz ki, Allah şüphesiz yaptıklarınızı görür.”1

Rabbimizin ‘El-Basîr’ ismi; ‘her şeyi ve her şeyin hakikatini gören, hiçbir şey kendisinden saklanamayan’ manasına gelir. Kur’an-ı Kerim’de ‘Basîr’ ismi dört ayrı anlamda kullanılır. Bunlar; ‘sezen, gözüyle gören, kesin delil sayesinde gerçeği idrak eden ve ibret gözüyle bakan’ anlamlarıdır. Zikredilmiş olan bu dört mana, insanların söz ve davranışlarında daha dikkatli ve ölçülü davranışlar sergilemesini sağlar. Çünkü O, öyle bir İlahtır ki; karanlık bir gecede, siyah bir taşın üstündeki siyah bir karıncanın en hassas hareketini, bütün bitki ve ağaçların damarlarında yürüyen suyu görür.

Allah Azze ve Celle’nin, mahlûkatına yakınlığı ve onları her dem müşahede etmesi asla zaman ve mekân ölçüleriyle izah edilemez.

Rabbimizin ‘El-Basîr’ isminden nasibini alamayanlar dinde hassasiyetlerini kaybedip sırat-ı müstakim üzere bir çizgide ilerleyememektedir. Nihayetinde inandığını söylediği halde inancı gereği yaşamayan, İslamî kimliğini oturtamayan insanlar sudur etmektedir. Bu insanlar ne Allah’ı inkâr ederler ne de tam manasıyla Allah’a ittiba ederler. Nurun içinde olmadıkları kesindir; ama ona rağmen karanlık sanki onlara hiç bulaşmamış gibi yollarına devam ederler. Böyle olmalarının temel sebebi Allahu Teâlâ’nın her şeyi gördüğünü, her şeye şahit olduğunu, her şeyden haberdar olduğunu ve kendilerine hesap soracağını unutmuş olmalarıdır. “…De ki; kör ile gören bir olur mu? Karanlıklarla nur bir olur mu?”2

Elbette ki bir olmaz. Bu, Rabbimizin adaletine aykırıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz Teâlâ kulların hesaba çekilişi için onların gözlemlendiğini bizlere anlatırken şöyle buyurur: “Çünkü Rabbin, her an gözetlemektedir.” 3

Evet, Rabbimiz bir kısım insanları gözetlemektedir; imtihana tâbi oldukları zaman sadakatsizlik gösterenleri, davasını iki kuruş uğruna satanları, “yoruldum” diyerek bırakanları ve Allah’a, şanına yakışır bir şekilde kulluk yapmayanları…

Ve yine Rabbimiz bir kısım insanları da gözlemektedir; kendi davası uğrunda ömrünü feda edenleri, mallarından ve canlarından vazgeçenleri, Filistin’de, Afrika’da, Suriye’de zulme maruz kalarak feryatları ayyuka çıkan dilsiz bebeleri, çaresiz anneleri, günahsız çocukları, umutsuz babaları ve suskun yürekleri…

Allah Azze ve Celle El-Basîr ismi ile hem kullarını bizzat kendisi gözetlemekte hem de kullarına tıpkı bir kamera niteliğinde olan göz ve bir kayıt cihazı gibi olan bir hafıza vererek onların da kısmî olarak gözetlemesini sağlamaktadır. Bu şekilde kullarının; hem ahirete olan inançlarını kuvvetlendirmek hem de onları ikaz etmek istemektedir.

O halde nefsin en baskın isteklerinden ve şeytanın en çirkin tekliflerinden Rabbimizin bu ismi şerifini hatrımıza getirilerek uzak kalabiliriz.

Rabbim, ömrümüzü her an kendisinin müşahedesini hissederek geçirebilmeyi ve bu hakikate göre hayatını idame ettiren kullarından olabilmeyi cümlemize nasip etsin. Amîn

1. Bakara, 233

2. Rad, 16

3. Fecr,14

Daha Fazla
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
 • ED-DARR & EN-NÂFİ (Sayı 39)

  “Ve Allah’tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Eğer böy…
 • EL-METîN & EL-KAVİYY (Sayı 38)

  Bu ay sizlerle Rabbimizin kudretinin kemâlâtını ifade eden Metîn ve Kaviyy isimlerini ince…
 • EL-VEDÛD & EL-VEKÎL (Sayı 37)

  “Haberiniz olsun; Allah’ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.”1 Rabbimi…
 • El-Kebîr & El-Celîl & El-Mecîd & El-Müteâl (Sayı 36)

  Şüphesiz ki Rabbimiz Teâlâ’nın insanların tam olarak inceliklerine hiçbir zaman vakıf olam…
 • EL-ALİYY (Sayı 35)

  “Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi O’nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.”1 Birbirinden gü…
Yazardan Daha Fazla: Arzu Şahin
 • RABBİMİZİN EL- KAHHÂR SIFATI ESMAÜL HÜSNA | Sayı 92

    EL- KAHHÂR: Mutlak galip ve her an mağlup etmeye ve galip gelmeye muktedir olan, he…
 • Rabbimizin El Fettah İsmi | Sayı 88

  : Aciz bir varlık olan insan, dünya hayatında öyle imtihanlarla yoğrulur ki kendisinden be…
 • Hakim Olan Rabbimizin El-Adl Sıfatı | Sayı 86

  Rabbimiz Teâlâ'nın bazı işleri, bazı emir ve bazı isimleri vardır ki onlara kolay kolay ak…
 • ER RAKÎB ve EL MUCÎB (Sayı 42)

  “Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde (gözetici) Rakîb’dir.”1 Rakîb; “görüp gözeten, murâkabe …
 • EL-HAFİZ (SAYI 41)

  Hafîz ismi Allah Azze ve Celle’nin kâinatı yönettiğini ifade eden kevnî isimlerindendir. H…
 • ES-ŞEHİD & EL-HASİB

  “De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…
Kategoriden Daha Fazla: Esmâ'ül Hüsnâ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

ES-ŞEHİD & EL-HASİB

“De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarının yaptığından h…