Anasayfa Bölümler Furkan Aile Çocuğun Kalp ve Kafasına Cihad Ruhunu İşlemek SAYI 41

Çocuğun Kalp ve Kafasına Cihad Ruhunu İşlemek SAYI 41

13 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Günümüzde dikkat edilmesi gereken ve terbiyecilerin îtina göstermesi gereken hususlardan biri de cihad (Allah Yolunda Mücadele) ruhunu çocuğun kalbine, kafasına ve bütün derinliğine bir fidan misali dikmektir. Bu uğurda azim ve sabır göstermenin en ince manasını, onların gönüllerine ve idraklerine işlemektir. Özellikle içinde yaşadığımız şu asırda İslam hükmü İslam ülkelerinde bile inhisar altına alınmıştır, İslam’ın izzet ve şeref güneşi dünyada batmış, liderlik azgın sapıkların eline geçmiştir. Birçok İslam ülkelerinde sevk-u idare dizgini hiçbir himmet ve amacı olmayan kimselerin eline teslim edilmiştir. Bunlar Allah ve İslam düşmanlarının hazırladığı plânları infaz etmekten, yani onları uygulamaktan başka bir şey düşünmezler. Bu plânlar komünizmle veya emperyalizmle veya Yahudilikle, ya da haçlılıkla ilgili olabilir, arada pek fark yoktur. Hepsi de İslam’a karşıdırlar. Bunun neticesi olarak İslam birlik ve dayanışması felç hale getirilmiş, toplumlar azgın maddenin cenderesine sokulmuş ve ahlâken çökme, her şeyi mubah sayma bataklığına itilmiştir. Sapık ilkeler hayat suyu zannedilerek her tarafa fışkırtılmış, Allah’ı inkâr düşüncesi amansız bir fikir savaşı açmıştır. Böylece İslam ülkeleri kendisine göz dikenlerin hedefi haline gelmiş ve arzu eden herkesin gayesi sayılmıştır.
İşte bunun için terbiyecilerin çocuklarına sabrı telkin etmeleri, dayanma gücünü tavsiye etmeleri ve cihad ruhunu onların kalp ve kafalarının derinliğine işlemeleri vaciptir. Umulur ki, ileride çocukların yapacağı cihadla İslam’ın şan ve şerefi kuvvet kazanıp yardım görür.
Cihad ruhunun gönüllere bütün derinliği ile aşılanmasında terbiyecilerin çocuklarla birlikte izleyecekleri yol ve dikkat edecekleri yöntem nedir? Sabrın manasını kökleştirme nasıl olacak, bunların safhaları nelerdir?
Bu nokta, aşağıdaki birkaç madde halinde özetlenebilir:
1. Çocuğa devamlı surette İslam’ın şan ve şerefinin ve İslam’ın muhteşem sarayının inşasının ancak cihad ve ilâ-i kelimetullah ile mümkün olacağı duygu ve düşüncesini vermek:
Kur’an’da şöyle buyruluyor:
“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, Allah onun yerine öyle bir millet getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; mü’minlere karşı boyunları bükük ve alçak gönüllüdürler; kâfirlere karşı başları dik, vâkarlı ve güçlüdürler. Allah yolunda cihad ederler, kınayıp ayıplayanların ayıplamasından endişe etmezler. İşte bu, Allah’ın öyle bir lütfudur ki dilediğine verir. Allah’ın lütfu geniştir ve O her şeyi bilir.”1
2. Çocuğa Allah yolunda cihadın birkaç çeşit olduğunu anlatmak:
Mâli Cihad: Allah’ın sözü daha yüce olsun diye mâli yardımda bulunmaktır. Aslında bu çeşit cihad oldukça önemli bir anlam taşır. İslam ümmetinin yapacağı cihadın mâli imkâna büyük çapta ihtiyacı söz konusudur. Bu ister tebliği, ister talimi; ister siyasi cihetiyle olsun değişmez.
“Sizler hafifliğiniz ve ağırlığınızla savaşa çıkın; Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihada devam ediniz. Eğer bilirseniz bu sizin için hayırlıdır.”2
Tebliğ ile Cihad: İslam’ı dil ile tebliğ anlamına gelir. Tebliğ kâfirlere, münafıklara, inkârcılara ve doğru yoldan sapanlara İslam davetinin hak olduğunu kesin delillerle anlatmakla gerçekleşir.
“Mü’min erkeklerle mü’min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emrederler, fenalıktan menederler; namazı vaktinde kılarlar, zekâtı verirler Allah ve Peygamber’ine taât ederler. Allah onları rahmetine eriştirecektir. Şüphesiz ki Allah yegâne üstün ve her işinde hikmet sahibidir.”3
Talim Yolu ile Cihad: İslam topluluğunu ilim, kültür ve fikir yönlerinden oluşturmak için gereken bütün gayreti sarf etmek ve İslam’ın bir bütün olarak, hayat ve insanla ilgili düşünce ve duygusunu en doğru şekilde yansıtmakla gerçekleşir.
“Mü’minlerin toptan savaşa çıkmaları uygun değildir. Her grup savaşa çıkarken kendilerinden birkaç kişinin dînî ilimleri öğrenmeleri ve geri döndükleri zaman sakınırlar diye kavimlerini bu hususta uyarmaları gerekmez mi?”4
Siyasi Cihad: İslam devletinin İslam esaslarına, kapsamlı genel kaidelerine ve kısaca hüküm nizamında hâkimiyetin yalnız Allah’a ait olduğuna göre kurulması için bütün cehd-ü gayreti sarf etmektir. Kur’an’da bu husus şöyle açıklanıyor:
“Ve aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet; onların arzu ve heveslerine uyma! Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmında seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bilmiş ol ki, Allah bazı günahlardan dolayı onları musibete uğratmak istiyor ve insanların çoğu ilahi sınırları aşanlardır.”5
Savaş Yolu ile Cihad: Her tağutun karşısında bütün gayret ve yeteneği ortaya koyarak durmaktır. Mü’min bu hususta Allah’ın hükmüyle amel edilinceye kadar savaşır. O’nun davetini yeryüzünde yaymaya çalışır, bu tağutlar ister İslam ülkelerinde, isterse dâr-i harpte bulunsunlar hepsiyle sözü edilen mücadele sürdürülür.
Kur’an’da buyruluyor:
“Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.”6
3. Çocuğa devamlı surette Ashab-ı Kiram’ın çocuklarının kahramanlık ve yiğitliklerini anlatmak.
Böylece çocuk, onlar hakkında bilgi edindikçe dava uğrunda sabır gösterir, onların yolu ve yöntemi üzerinde yürümeye çalışır.
Onlardan size bir misal verelim:
“Müslümanlar Uhud Savaşı’na çıkmışlardı. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem orduyu gözden geçirdiği sırada bazılarının yaşlarının çok küçük olduğunu görmüştü. Yaşından dolayı geri çevirdiklerinden biri de Rafi b. Hudayc idi. Onu Semure b. Cündeb izliyordu. Ok atmasını iyi becerdiğini söylediler de Peygamberimiz Rafi’nin orduya katılmasına müsaade etti. Bunun üzerine Semure b. Cündeb üzüntüsünden ağladı. Babasına gidip dert yanarak şöyle dedi: ‘Rasulullah Aleyhisselam Efendimiz Rafi’nin savaşa katılması için izin verdi, fakat beni geri çevirdi. Oysa ben güreşte Rafi’yi yeniyordum.’ Bu haber Efendimiz ’e ulaşınca bu iki gencin güreşmesini emretti. Semure üstün gelince onunda savaşa katılmasına izin verdi.”*

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Furkan Aile

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

“30 OCAK 2018” UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ! | Sayı 93

30 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen şafak operasyonu ile gözaltına alınan, 8 Şubat’ta mahke…