Anasayfa Bölümler Hadis Ayet Ve Hadislerle Allah’ı Zikretmenin Fazileti | Sayı 83

Ayet Ve Hadislerle Allah’ı Zikretmenin Fazileti | Sayı 83

8 dakika ortalama okuma süresi
0
0

“DİLİNİZ HER DAİM ZİKRULLAH İLE ISLAK KALSIN”

Hadis-i Şerif

AYETLER

“Allah’ı çokça zikredin ki felaha eresiniz.”1

“Öyle insanlar vardır ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları Allah’ı zikirden, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoyamaz.”2

“Beni zikrediniz, anınız ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve küfre sapmayın.”3

“…Allah’ı anmak şüphesiz en büyük ibadettir…”4

“Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükseltmeden, sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma…”5

“Ey iman edenler, Allah’ı çokça anın ve sabah akşam O’nun şanını yüceltin. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte. İşlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah müminlere karşı çok merhametlidir.”6

“Dikkat edin, kalpler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur.”7

“Onlar ayakta iken, otururlarken ve yanları üstüne yatarken Allah’ı zikrederler.”8

HADİSLER

Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: ‘Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber’ demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir9

“Bir kimse günde yüz defa ‘sübhânallâhi ve bihamdihî’ derse, onun günahları denizköpüğü kadar bile olsa bağışlanır”10

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Sizden önde gidenlere yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi haber vereyim mi?” diye sordu. “Evet, söyle ya Rasulallah!” dediler. Efendimiz şöyle buyurdu: “Her namazın ardından otuz üçer defa Allah’ı tesbih eder, O’na hamd eder ve tekbir getirirsiniz.”

Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum”, buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti: “Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum: ‘Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve hüsni ibâdetik’ Allah’ım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, Sana lâyık ibadet etmek için bana yardım eyle!”11

Sad İbni Ebu Vakkas Radıyallahu Anh şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in yanında bulunuyorduk. Bize; “Sizden biri her gün bin sevap kazanmaktan âciz midir?” diye sordu. Yanında oturanlardan biri “Bir kimse her gün bin sevabı nasıl kazanır?” diye sordu. Efendimiz şöyle buyurdu: “Yüz defa sübhânallah der, ona bin iyilik yazılır veya bin günahı bağışlanır…”12

“Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir.”13

Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Ben kulumun beni düşündüğü gibiyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni yalnız başına anarsa, ben de onu yalnız anarım. Şayet beni bir toplulukla beraber anarsa, ben de onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.”14

Ebu Hureyre Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Müferridler öne geçti”, buyurdu. Bunun üzerine sahabiler: “Müferridler ne demektir, ya Rasulallah?” diye sordular. Efendimiz de: “Allah’ı çok anan erkeklerle kadınlardır”, buyurdu.15

“Size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? Allah’ı zikretmektir.”16

“Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse melekler onları kuşatır, rahmet onları kaplar…”17

Ebu Hureyre’den rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Yedi sınıf kişi vardır ki hiçbir gölgeliğin olmadığı mahşer yerinde Allah’ın gölgeliğinde gölgeleneceklerdir. Onlardan biri de Allah’ı zikreden ve gözlerinden yaş akanlardır.”

“Kul kendini, Allah’ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir amel işlememiştir”18

Kaynak


1. Enfal, 45
2. Nur, 37
3. Bakara, 152
4. Ankebut, 45
5. Araf, 205
6. Ahzap, 41-43
7. Ra’d, 28
8. Al-i İmran, 191
9. Müslim, Zikir, 32
10. Buhari, Bedü’l halk 11; Daavât 64, 65; Müslim, Zikir 28
11. Ebu Davud, Vitir 26
12. Müslim, Zikir 37
13. Buhari, Daavât 66
14. Buhari, Tevhid 15; Müslim, Zikir 2
15. Müslim, Zikir 4
16. Buhari, Deavât:6
17. Müslim, Deavât:8
18. K.Sitte: 6,206

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Hadis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

“30 OCAK 2018” UNUTMADIK UNUTMAYACAĞIZ! | Sayı 93

30 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen şafak operasyonu ile gözaltına alınan, 8 Şubat’ta mahke…