Anasayfa Bölümler Sayılar Dünya ve Ahiret (Sayı 81) Ayet ve Hadislerle Nafile Oruç Tutmanın Fazileti | Sayı 81

Ayet ve Hadislerle Nafile Oruç Tutmanın Fazileti | Sayı 81

6 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Ayetler

 •  “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz”1
 •  “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun”2
 •  “Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah’a derinden saygı duyan erkekler, Allah’a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır”3

Hadisler

 • Kudâme anlatıyor: Usame b. Zeyd’in azatlısına arkadaşlık ediyordum. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. Ben ona: “Yaşın ilerlemiş, bedenin de zayıflamış. Buna rağmen hâlâ oruç mu tutuyorsun?” dedim. Şöyle cevap verdi: “Evet, çünkü Rasulullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı, ben de “Ya Rasulallah, siz pazartesi ve perşembe günü oruç mu tutuyorsunuz?” demiştim, “Evet, çünkü ameller pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim” buyurmuştu.4
 • Katâde Radıyallahu Anh’dan rivayetle, Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e pazartesi günü oruç tutmanın fazileti sorulunca şöyle buyurdu: “Pazartesi, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür”5
 • Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Her (kameri) ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevaptır”6
 • Hz. Aişe validemiz: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem oruç tutmak için pazartesi ve perşembe günlerini sabırsızlıkla beklerdi” buyurmuştur.7
 • Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “En faziletli oruç Davud’un tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı” diye buyurmuştur.8
 • Hz. Aişe validemiz dedi ki: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem öyle oruç tutardı ki biz, “Artık orucu bırakmayacak” derdik. Bir de bıraktı mı o kadar uzun zaman tutmazdı ki bu sefer de “Artık oruç tutmayacak” derdik. Ben Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Ramazan ayı dışında hiç bir ayı baştan sona oruçlu geçirdiğini bilmiyorum. Ben onun hiç bir ayda Şaban’dakinden daha fazla oruç tuttuğunu da görmedim”9
 • Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: “Nice oruç tutanlar vardır ki, tuttukları oruçlarından onlara kalan sadece aç ve susuz kalmalarıdır” diye buyurmuştur.10
 • Ebu Umame Radıyallahu Anh anlatıyor: “Ey Allah’ın Rasulü, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükâfatlandırsın’’ dedim. Rasulullah ise: “Sana orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur” buyurdu.11
 • “Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teâlâ, bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar”12

Kaynak


1. Bakara, 183
2. Bakara, 185
3. Ahzap, 35
4. Tirmizi
5. Tirmizi, Savm 44
6. Buhari
7. İbni Mace, Nesai, Tirmizi
8. Müslim, Siyam, 187-192
9. Buhari, Savm 52-53; Müslim, Siyam, 175
10. İbn Mace, Ahmed
11. Nesai, Siyam 43
12. Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyâm, 167-168

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Yönetici
Kategoriden Daha Fazla: Dünya ve Ahiret (Sayı 81)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

ARKA KAPAK | Sayı 89