Sayfalar Arası Gezinti Menüsü

Yazar: Murat Gülnar


Sünnetullaha Uymanın Sonuçları | Sayı 71

Yazar Tarih: Mar 20, 2017 Bölüm Anasayfa, Kapak, Toplumsal Değişimin Yasaları (Sayı 71) | 0 yorum

Toplumun doğuşuyla birlikte var olan önemli bir hakikat, o toplumun yükselmesi ve alçalmasıdır. Bunun kanunları Kur’an ve Sünnet’de belirtilmiştir. Sünnetullaha göre, Allah’ın yardımının gelmesi nasıl ki belli şartlara bağlıysa, aynı şekilde aykırı davranmanın da sonuçları toplumlarda yaşanılmış ve halen de yaşanılmaktadır. İslam Medeniyeti’nin yeniden inşası için Müslüman toplumların yaşanılan bu örneklerden ders çıkarması ve sünnetullaha uyulmadığı zaman nelerin olacağını bilmesi gerekir. Kâinatta her şeyin belli bir ölçüde ve dengede oluşu, herşeyin Allah Celle Celaluhu’nun koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde hareket ettiğinin delilidir. Canlı-cansız, küçük-büyük, basit-kompleks ne kadar varlık varsa hepsi bu kanunlara tâbidir. “Şüphesiz biz herşeyi belli bir kadere (ölçüye, düzene ve plana) göre yarattık”1 Toplumsal Gelişimler Kur’an, Allah Azze ve Celle’nin koymuş olduğu bu yasalara sünnetullah demektedir. Sünnet, kelime olarak “yüzün görünen ön kısmı, tabiat, huy, sîret, yol, gidişat, davranış, durum, şeriat” anlamlarına gelmektedir.2 ‘Sünnetullah’ kavramı, sünnet kavramındaki söz...

Devamını Oku

Modernizmin Pençesinde Yalnızlaşan İnsanlık | Sayı 70

Yazar Tarih: Şub 23, 2017 Bölüm Anasayfa, Kapak, Önce En Yakın Akrabanı Uyar (Sayı 70) | 0 yorum

İnsanlığın dini değerlerden uzaklaşıp, modernizmi bir kurtuluş olarak görmesiyle bir benlik kaybı başladı. Batı dünyası modernizmin ışığında ne kadar ihtişamlı ve parıltılı görünse de aslında arkasında koca bir ‘yığın’ bulunduruyor. Sadece kendini düşünen, nefsinin istekleri doğrultusunda gününü gün eden, kendinden başka kimseyi umursamayan insanlar; bu yığını gitgide büyütüyor ve maalesef bu yaşam şekli yavaş yavaş Müslümanları da içine çekiyor… Ne acıdır ki, elinde tüm insanlığın kurtuluş reçetesini bulunduran İslam Âlemi, kendi kurtuluşunu dahi gerçekleştirmekten uzak bir görüntü içerisindedir. 21. yüzyılın insanlarına bakıldığında haram-helal sınırını tanımayan fütursuz bir gençlik, onlara karışmayan ve hatta özgür bırakan ebeveynler, insanlığın gidişatını, manevi buhranlarını önemsemeyen bir toplum göze çarpmaktadır. Böyle bir toplumda adalet, fazilet ve erdem kaybolmaya yüz tutmuş, onun yerini ahlâksızlık, anarşi, kin ve düşmanlık almıştır. Bu durum aslında geçmişten gelen sorumsuzluğun ve belki iki-üç asırlık bir anlayışın sonucudur. Her ne kadar bunun...

Devamını Oku

Ümmetimizin Hali ve Kanayan Coğrafya ‘ORTADOĞU’ | Sayı 69

Yazar Tarih: Oca 30, 2017 Bölüm Anasayfa, Kapak, Akan Kan ve Mes'uliyetimiz (Sayı 69) | 0 yorum

Ümmetin kanayan yarası Ortadoğu…  Savaşın, zulmün, kan ve gözyaşının sebebi çoğu zaman maddi çıkarlar olarak gösterilse de altta yatan asıl sebep bu bölge insanlarının dini kimliğinin “İslam” oluşudur. Yani hak ve batıl savaşı olanca şiddetiyle devam etmektedir. Ama biz biliyoruz ki; gün gelecek Müslümanlar yeniden sahip oldukları İslam kimliğinin şerefiyle, hakkı batılın tepesine indirecektir. Ortadoğu, en geniş anlamda Batı’da Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Somali, Etiyopya, Sudan ve Mısır’dan başlayarak, Doğu’da Umman Körfezi’ne kadar uzanan, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’ı da içine alan, Kuzey’de Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ni kapsayan, ayrıca İran, Afganistan ve Pakistan’ın da dâhil edildiği, Güney’de de Suudi Arabistan’dan Yemen’e kadar uzanan Arap yarımadasını kuşatan ve ortada Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filistin’in bulunduğu bir coğrafyadır. Bu bölgenin dinsel anlamda Müslümanlar, etnik anlamda da Türk, Arap ve Farsların çoğunluğu oluşturduğu bir...

Devamını Oku

İslam’da Sebat Kavramı | Sayı 68

Yazar Tarih: Ara 21, 2016 Bölüm Anasayfa, Kapak, Hak Yolda Sebat (Sayı 68) | 0 yorum

Bizi davada sebat ettirecek, bu yolda uzun soluklu olmamızı sağlayacak etkenler vardır. Davanın haklılığına inanmak, Kur’an’a yönelmek, sebat için dua etmek, mücadelenin içinde olmak, davayı hakkıyla yüklenmek, cemaatin ortasında olmak gibi hasletler de bu etkenlerdendir ve bunlar kişinin sebat edebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Günümüzde hak davanın temsilcileri çok az, buna karşın batıl davaların temsilcileri ise çok daha fazladır. Hatta bugün hak davanın temsilcileri batıl davaların temsilcilerine göre sadece sayı olarak az değil, kalite anlamında da azdır. Bu durum davanın tabiatı gereği olsa da bunun sebepleri üzerinde durmak, geçmişte dava adamlarını bu yolda tutan etkenlere, kavramlara dikkatlerimizi çekmek durumundayız. Yolun uzunluğu, engellerin çokluğu, düşmanların tehditleri bu yolda sabretmeyi zorlaştırmakta, yolda uzun soluklu kalabilmeyi engellemektedir. Biz bu sayımızda sebat kavramı ve sebata götüren etkenler üzerinde duracağız. Sebat; kelime anlamı olarak sözünden ve kararlarından dönmemeyi ifade eder. Bir işte sabit durmak, başlanan...

Devamını Oku

Dava Yolunda Kalbi Hastalıkların Teşhisi | Sayı 67

Yazar Tarih: Kas 15, 2016 Bölüm Genel, Anasayfa, Kapak, Dava Yolunda Dökülenler (Sayı 67) | 0 yorum

Dökülmenin sebeplerine baktığımızda nefsi ve ahlaki sebepler, korku, aşırılık-ılımlılık gibi etkenleri görürüz. Dava yolunda dökülmemek için öncelikle davetçileri davadan uzaklaştıran sebepleri iyice bilmek ve bu hastalıkları önceden tedavi etmek gerekmektedir.  İslam davası, türedi bir dava olmayıp başlangıcı Hz. Âdem Aleyhisselam’a kadar uzanan köklü bir davadır. Yeryüzündeki hak-batıl mücadelesinde Hakk’ın yanında saf tutanlar o günlerden bu günlere bu davanın savunucusu olageldiler. Dava yükünün ağır, yolunun uzun olması, tabiatıyla bu yolda birçok dökülmenin yaşanmasına yol açmıştır. Bu dökülmeler İslamî Hareket mensuplarının, İslam davetçilerinin üzerinde çokça durması, sebeplerini ve sonuçlarını iyi analiz etmesi gereken bir durumdur. Dökülmenin sebeplerine baktığımızda, bazen hareketin kendisiyle, bazen fertlerin kendisiyle bazen de dış güçlerin tesiriyle oluştuğunu görürüz. Her biri ayrı ayrı değerlendirmeye değer olsa da biz burada fertlerin dökülme sebepleri üzerinde duracağız. Nefsi ve Ahlaki Sebepler Bu sebepler daha çok kişilerin bünyesiyle, maneviyatıyla, yetiştiği ailenin ve çevrenin...

Devamını Oku

Önce En Yakınlarını Uyar! | Sayı 66

Yazar Tarih: Eki 15, 2016 Bölüm Anasayfa, Kapak, İlgilenme Senesi (Sayı 66) | 0 yorum

Bu yazımızda davetçi için aile, yakın akraba ve yakın çevre desteğinin önemi, dolayısıyla bu kişilere davanın öncelikli olarak sunulması üzerinde duracağız. Bu şekilde cemaatin fertleri olarak, senenin hedefi olan İlgilenme Senesi’nde kimlerden, nasıl başlayarak ilgileneceğimize geçmişten örneklerle de bir nevi ışık tutmuş olacağız. İmtihan dünyasındayız ve bize verilen ömür sermayesini tüketmekteyiz. Öyle bir imtihan ki içinde imtihanları barındırıyor. Mücadele, fedakârlık, sabır ve sebat isteyen, engelleri çok olan bu yolda sağlam dostluklar kurmak, dava kardeşleri edinmek ve sonuna kadar gidebilmek çok önem arz etmektedir. Yol kaygan ve engebeli olunca, davetçiyi yolun içinde tutacak, davaya, cemaate bağlılığını artıracak ve motivasyonunu üst düzeyde tutacak unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bu unsurlar pek çoktur. Biz burada davetçi için; aile, yakın akraba ve yakın çevre desteğinin önemi, dolayısıyla bu kişilere davanın öncelikli olarak sunulması üzerinde durmak istiyoruz. Bu konunun önemi Kur’an-ı Kerim’de bazı Peygamber kıssaları...

Devamını Oku

Teslim Olmak ve Yükselmek | Sayı 65

Yazar Tarih: Eyl 10, 2016 Bölüm Anasayfa, Kapak, Rabbimiz Bizden Kabul Buyur (Sayı 65) | 0 yorum

Kazananlar, bu dünya hayatının bir imtihan sahası olduğunu, kazanmak için her şeylerini ortaya koymaları gerektiğini idrak etmişler, kaybedenler ise dünyanın süsüne, aldatıcı görüntüsüne kapılmışlar, en kıymetli varlıklarını (zaman, beden gücü, mal vs.) dünyayı elde etme uğruna sarf etmişlerdir. Neticede her iki kesimin akıbeti (cennet veya cehennem) farklı olmakla beraber bunların da kendi içlerinde derecelerinin olduğu da bilinmektedir. Konumuz, kazanıp yükselenler olduğu için onlar üzerinde durarak şu soruyu soralım: Bunların cennetteki makamlarının tayini, dereceleri neye göre yapılmaktadır? Salih amelleri içerisinde belirleyici olan hangisidir? İşte bu noktada iman kuvveti, ihlas, fedakârlığın boyutu ve teslimiyet devreye girmektedir. Olaylar ve imtihanlar karşısında alınan tavır, sergilenen duruş, hükme razı olsa bile kalbindeki gerçek duygu önem kazanmaktadır. Hz. Âdem’in iki oğlunun imtihanına bakalım. Her ikisi de Allah Celle Celalûhu’ya yakınlaşmak maksadıyla birer hediye sundular. Habil’in koyun sürüsü, Kabil’in de ziraatı vardı. Habil koyunlarının içerisinden Allah...

Devamını Oku

Tarih Boyunca Darbeler ve Sonuçları | Sayı 64

Yazar Tarih: Ağu 27, 2016 Bölüm Anasayfa, Kapak, Darbeler Hakkın Gasp Edilmesidir (Sayı 64) | 0 yorum

Türkiye tarihinin darbe ve muhtıra dönemlerini içeren, bu döneme ışık tutan kitaplara bakıldığında genellikle 27 Mayıs 1960 tarihinin baz alındığı görülür. Oysa darbe olarak tanımladığımız olgu; seçilmiş olanın hakkını gasp etme, halkın taleplerini askıya alma, kendinden olmayana zulmetme ve sistemi kendi ideolojisi çerçevesinde dizayn etme girişimi ise o takdirde daha eskilere gitmekte fayda vardır. 1900’lü yılların başında esen Meşrutiyet rüzgârının Osmanlıyı da etkisi altına almasını isteyen bir takım güçlerin, bunu İttihat ve Terakki Cemiyeti eliyle gerçekleştirmeleri de bir nevi 2. Abdulhamid’e ve o günün Müslüman halkına yapılan bir darbeydi denilebilir. O günlerde İttihat ve Terakki ordu içerisinde çıkardıkları ayaklanmayı “ordu merkezli ihtilâl” olarak isimlendirmiş, bu anlayış daha sonraki ihtilâllere de zemin hazırlamıştır. Meşrutiyetin ilanından önce 1906’da 4, 1907’de 13, 1908’in ilk altı ayında 28 ayaklanma olması, o günkü şartlarda nasıl bir kaosun olduğunu, dışardan ve içerden fitne odaklarının nasıl...

Devamını Oku

AKP Zulmü ve Mağduriyetimiz | Sayı 62

Yazar Tarih: Haz 22, 2016 Bölüm Anasayfa, Kapak, Yanlışları Tenkit Ettiği İçin Tevhidi Furkan Hareketine AKP Zulmü (Sayı 62) | 0 yorum

Bazı insanlar tarihe fedakârlıkları, kararlılıkları ve Allah namına yaptıklarıyla geçerken, bazıları da tembellikleri, nemelazımcılıkları hatta hayra engel olmalarıyla geçerler. Herkes bu dünyada neyi ekmişse ahirette onu biçecektir. Biz Furkan Hareketi olarak yaklaşık 30 yıldır bulunduğumuz her yerde toplumun ıslahı ve İslam Medeniyeti’nin yeniden inşası için gece gündüz çalışırken, maalesef son yıllarda yaptığımız hayırlı çalışmalar kimi zaman iftiralarla kimi zaman da fiili müdahalelerle engellenmeye çalışılmakta, hareketin bitirilmesi amaçlanmaktadır. İslam düşmanlarının engellemeleri tarih boyunca her zaman olmuştur ve olmaya devam edecektir. Ancak üzülerek belirtmek gerekirse bize yapılan engellemeler çoğunlukla Müslümanların iktidarda olduğu hükümet kanadından olmakta, bu da bizi daha çok üzmektedir. Halkımızın gerçekleri görmesini engellemek amacıyla gerek sanal âlemde gerekse diğer basın-yayın kuruluşlarında hakkımızda kara bir propaganda yürütülmekte, çeşitli iftiralarla hareketimiz ve Muhterem Hocamız toplum nazarında itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır. İskanderun da yapacağımız “İstanbul’un Fethi ve Fetih Nesli” konulu konferansın yapılmamasına yönelik fiili...

Devamını Oku

Furkan Nesli Olmak | Sayı 61

Yazar Tarih: May 19, 2016 Bölüm Anasayfa, Kapak, Furkan Nesli 5 Yaşında (Sayı 61) | 0 yorum

Furkan Nesli Dergisi olarak 5. yılımızı tamamlamayı bizlere nasip eden Allah’a hamd, mücadelesiyle bizlere usve-i hasene olan Rasulüne salât ve selam, O’nun tertemiz ailesine ve yıldızlar mesabesinde olan ashabına selam olsun. Her şeyden önce Furkan Nesli Dergisi, Furkan Hareketi’nin bir parçasıdır. Dolayısıyla her Furkan mensubu gibi dergimizin de en bariz vasfı hak ile bâtılı birbirinden ayıran “Furkan” olmasıdır. Gerçeklerin ketmedildiği, hakların gaspedildiği, zalimlerin cirit attığı ancak yapılan zulümlere sessiz kalındığı bir dönemde, hakkın gür sesi olmak ve delilleriyle hakkı göstermek, aynı zamanda bâtılın da bâtıl olduğunu ortaya koymak, gözler önüne sermek, bu konuda her türlü engellemelere aldırmamak, “Furkan” olmanın gereğidir. Kur’an-ı Kerim’in de, “el-Furkan” olması hasebiyle her meselede hakkı ortaya koyduğu gibi, bâtılı ve mensuplarını da deşifre etmiş, gözler önüne sermiştir. “Era eyte” (gördün mü?) gibi soru kalıplarının Kur’an’da birçok yerde tekrarlanması, küfrün ve zulmün temsilcilerinin isimleriyle değil de...

Devamını Oku