Sayfalar Arası Gezinti Menüsü

Yazar: Alparslan Kuytul Hocaefendi


Toplumsal Değişimin İlahi Yasaları-1 | Sayı 71

Yazar Tarih: Mar 19, 2017 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Toplumsal Değişimin Yasaları (Sayı 71) | 0 yorum

Kullarına doğruyu ve doğruyu hâkim kılmanın, toplumu değiştirmenin yasalarını öğreten Allah’a hamd; Allah’ın toplumsal değişim yasalarına göre mücadele eden ve böylece dünyanın en büyük devrimini gerçekleştiren yüce Peygamberine salât-u selam; bugün sünnetullahı tespit edip ona göre mücadele verme ve toplumda hayırlı değişimler gerçekleştirme gayreti içinde olan kardeşlerime selam olsun. Allah Azze ve Celle bâtılın hangi yöntemle yıkılacağını ve hakkın hangi yöntemle inşa edilebileceğini bize kitabı ile öğretmektedir. Kur’an-ı Kerim bir yönüyle yıkma, bir yönüyle yapma projesidir. Allah, kitabıyla toplumlar üzerindeki sünnetini yani toplumsal değişim yasalarını ortaya koyar. Ona göre davranılmış olsaydı bâtıl çok daha kısa süre içerisinde yıkılacak, yerine hak gelecekti. Fakat sanki Kur’an toplumsal değişimin nasıl gerçekleşeceğini bize bildirmemiş gibi Müslümanlar kendi bildikleri şekilde yollar ortaya koymaktadırlar. Kur’an’ı toplumla ilgili ilahi yasaları anlama niyetiyle değil sadece inanç, ibadet, ahlak esaslarını yahut helal ve haramları anlatan bir kitap olarak...

Devamını Oku

İslam’da Davet ve İnsan Kazanma | Sayı 70

Yazar Tarih: Şub 24, 2017 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Akan Kan ve Mes'uliyetimiz (Sayı 69), Önce En Yakın Akrabanı Uyar (Sayı 70) | 0 yorum

Hamd, gönderdiği davet önderleri elçiler ile insanlığa hidâyetin yolunu gösteren Allah’a; Salât-u Selam, davet yolunda verdiği mücadele ve gösterdiği sebat ile bizlere örnek olan Rasulullah’a; Selam, medeniyetimizi yeniden canlandırmak için davet yolunda fedakârlıkta bulunan tüm kardeşlerimin üzerine olsun. Kur’an-ı Kerim “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ” ‘Yemin olsun ki insanoğlunu şerefli, onurlu kıldık.’1 buyururken başka bir ayette de “لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ” ‘Yemin olsun insanı en güzel surette yarattık.’2 buyurmaktadır. İnsan yeryüzünde imtihanda olan, Allah katında kıymetli bir varlıktır. Allah Azze ve Celle insana kıymet verdiği için ona davetçiler gönderdi. Meleklerin bile secde ettirildiği bu varlığın, yanlış yolda gitmemesi, istikametten çıkmaması, insanlara, nefsine ve şeytana kulluk yapmaması, şerefini beş para etmemesi için bir nur olan aklı verdiği gibi on binlerce yıldır, yüz binden fazla peygamber göndererek bu davetçiler ile insanları hakka davet etti. Allah Azze ve Celle kitabında davet...

Devamını Oku

Hak Yolda Sebat-2 | Sayı 69

Yazar Tarih: Oca 30, 2017 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Akan Kan ve Mes'uliyetimiz (Sayı 69) | 1 yorum

Hamd, hak yolda sebat gösteren kullarına zaferler nasib eden Allah’a; Salat-u Selam, Allah yolunda gösterdiği sebat ve yetiştirdiği sebat ehli ashabı ile İslam Medeniyetini inşa eden Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e; Selam ise peygamberini örnek alıp, hak yolda mücadele ederken sebat gösteren tüm mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Geçen sayıda bizden önceki ümmetlerden hak üzere sebat edemeyen Yahudi ve Hristiyanlarda görülen Tevhidden sapmalara başlamıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Allah Azze ve Celle, hak yolda sebat gösterememiş, doğru inanca bağlı kalamamış olanlara misal olarak İsrailoğullarını, Yahudileri veriyor. Kur’an-ı Kerim: “Musa ile kırk geceliğine sözleştik.”1 buyurur. Hz. Musa kırk geceliğine dağa davet edildi. Kırk gece dağda kalacak, otuz gün ibadet edecek, son on gününde de kendisine Tevrat verilecekti. Musa Aleyhisselam dağda iken, yıllarca ders almış, O’nun yanında bulunmuş ama hiçbir zaman Musa’yı anlamamış olan ümmeti, aşağıda Musa’yı beklerken dayanamadılar, hak yolda...

Devamını Oku

Hak Yolda Sebat | Sayı 68

Yazar Tarih: Ara 21, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Aralık 2016 | 0 yorum

Hamd, gönderdiği kitabı ile hak yolda sebat gösterebilmemiz için bizlere yol gösteren Allah’a; Salât-u Selam, Allah yolunda gösterdiği sebat ile ümmetine örnek olan Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e; Selam ise İslam davası uğrunda başına gelen musibetlere sabredip, sebat gösteren Ashab-ı Kiram’a ve bugün İslam davası uğrunda sebat gösteren tüm kardeşlerimin üzerine olsun. Bu din; yeryüzünde gerek inanç, gerek amel, gerekse gündelik hayat ve muamelatla ilgili her meselede inkılâplar gerçekleştirmek, büyük devrimler ve değişiklikler yapmak üzere gönderildi. Böyle bir amaçla gönderilmiş olan bir din elbette ki müntesiplerine bu yolda sebat etmeyi öğretmeliydi ve öğretti de. Çünkü hiçbir dava sebatsız bir yere varamamıştır, varamayacaktır. Bütün davalar sabırla ilerler, sebatla mesafe kateder. Dava sahipleri sebat gösteremezse, yerlerinde sayar, tükenip giderler. Onun için Allah, göndermiş olduğu bütün peygamberlerine sebatı öğretti ve emretti. Sebat ile sabır birbirine yakın kavramlar olduğu halde aralarında farklılıklar...

Devamını Oku

Dava Yolunda Dökülmeler ve Sebepleri | Sayı 67

Yazar Tarih: Kas 23, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Dava Yolunda Dökülenler (Sayı 67) | 0 yorum

Bizleri doğru yola ileten ve doğru yolda dökülmeden ilerlemenin yollarını gösteren Allah’a hamd; dökülmeden ilerlemenin en güzel örneğini veren Rasulüne Salât-u Selam; imtihanları kazanan ve dava yolunda dökülmeden ilerleyen kardeşlerime selam olsun. İslam davası, Âdem Aleyhisselam’dan günümüze kadar devam etmektedir. Bugüne kadar bu davaya giren insanlardan birçoğu çeşitli sebeplerle dökülmüş, geride kalanlar yollarına devam etmiştir. Bu dava bir bakıma insanları eleyen bir elek gibidir; bir kısmı ilk elekte elenmiştir, bir kısmı ikinci, bir kısmı üçüncü… Sonuna kadar gidebilenlerin sayısı her zaman az olmuştur. Kur’an-ı Kerim bize geçmiş ümmetlerin içerisinden dökülmüş olanları çeşitli yerlerde hatırlatıyor ki aynı imtihanlarla karşılaştığımız zaman aynı hatalara düşmeyelim. Hem Türkiye’de hem dünyada İslamî hareketler gelişmektedir. Bu hareketlerin gelişmesi sonucunda da İslam düşmanlarında bir korku başlamıştır. İslamî hareketin gelmiş olduğu bu noktadan sonra Müslümanların başına gelecek olan şeylerin dozunun da artacağını anlamış oluyoruz. Bu noktaya gelmiş...

Devamını Oku

Cemaat Karşıtlığı Oluşturma Projesi | Sayı 66

Yazar Tarih: Eki 13, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, İlgilenme Senesi (Sayı 66) | 0 yorum

Hamd, gönderdiği kitabı ve peygamberi ile bizi önce cemaat sonra ümmet yapan Allah Azze ve Celle’ye; Salât-u Selam, önce numune İslam cemaatini sonra Ümmeti oluşturan Hz. Peygamber’e; Selam ise yeniden ümmet olabilmemiz için mücadele veren tüm Müslümanlara olsun. 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle bazı kimseler “Cemaatler toplumu bölüyor, kapatılmalılar” diyorlar. Şu bir gerçek ki aslında toplumu partiler bölüyor. O zaman partileri de kapatalım. Cemaatler hiç olmazsa selamlaşıyorlar. Partiler ise her gün kavga halindeler. O halde aslında konuşulması gereken, partilerin varlığıdır. Cemaatler bölmüyor, toplum zaten bölünmüş. Aslında derin devlet, toplumu partilere ve cemaatlere bölüyor. Çünkü hepsi birleşirse sisteme karşı büyük bir hareketin meydana geleceğinden ve sistemi muhafaza edemeyeceklerinden korkuyorlar. O yüzden bunu bilinçli olarak yapmaktadırlar. Hatta istihbarat örgütleri bazı cemaatleri kendileri üretmektedir. “Cemaatlerin birçok yanlışları var.” diyorlar. Cemaatlerin yanlışları varsa partilerin yanlışları onun yüz katı, bin katı! Holdinglerin de yanlışları...

Devamını Oku

Allah’a Adanmak | Sayı 65

Yazar Tarih: Eyl 10, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Rabbimiz Bizden Kabul Buyur (Sayı 65) | 0 yorum

Hamd; bizleri Müslüman ismi ile şereflendiren Allah Azze ve Celle’ye, salât-u selam; ömrünü Allah yolunda mücadeleye adayan, örneğimiz, Efendimiz Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e ve selam; adanmanın ve adamanın en güzel örnekleri Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’i, Hanne ve kızı Meryem’i örnek alan kadın erkek tüm kardeşlerime olsun.Adayış nedir? Kendini Allah’a adamak ne demektir? Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de “Yalnız Rabbine yönel” buyuruyor. Bir gün rüyamda birisi bana bu ayeti sorarak “Ve ile Rabbike ferğab nedir?”1 dedi. Ben de ona açıklamaya çalıştım. Sonra uyandım. Uyanınca bu ayetin tefsirlerine baktım. Selef-i Salihîn’den birisi bu ayeti şöyle yorumluyor: ‘Kendini Allah’a ada.’ Yalnız Allah’a yönelmek, kendini O’na adamakla olur. Maddî veya manevî başka hiçbir şeye yönelmeyip sadece Allah’a yönelmiş olanlar, sadece onlar kendisini Allah’a adamışlardır. Müslümanlar hakikaten Rablerini seviyor olsaydılar, Rableri uğrunda kendilerini adar ve bir şeyler yaparlardı. Bir âşık sevgilisi uğrunda nelerini feda...

Devamını Oku

Parti Metodu Ve AKP’nin Geldiği Nokta | Sayı 63

Yazar Tarih: Tem 22, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Yanlış İç ve Dış Politikalar Yüzünden AKP Türkiye'yi Rezil Etti (Sayı 63) | 0 yorum

Kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz gibi 1. Dünya savaşından sonra ümmetimiz parçalandı, hilafet ve İslâm şeriatı kaldırıldı, laiklik ilan edildi. Bu olaylar oluncaya kadar müslümanların gündeminde doğal olarak İslâm’ı hangi metodla hâkim kılarız diye bir konu olmamıştı. Çünkü idari sistem seçimle işbaşına gelinen hilafet sistemi olmaktan çıkmış, babadan oğula geçen padişahlık sistemine dönüşmüş olsa, İslam’a uymayan bir çok şey olsa da yine de bir İslâm Devleti vardı. Farzların yerleştirildiği, haramların yasaklandığı ve birçok konuda İslam şeriatına göre hükmedildiği bir devlet… 1. Dünya Savaşından sonra o devleti ve sistemi kaybeden müslümanlar bir müddet neye uğradıklarını şaşırmış ve ne yapacaklarını bilememişlerdi. Kur’an’ın bir yıkma ve yapma (inşa) projesi olduğunu, Kur’an’dan ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hayatından İslam’ı hâkim kılmanın metodunu ve stratejisini tespit etmenin mümkün olduğunu birçokları ya düşünememiş ya da düşünmekten kaçınmıştı. Çünkü hedefe götüren hem de kestirmeden götüren ve taviz...

Devamını Oku

İdarecilerin Kulluğunu Unutarak Zulmetmesi ve Zulme Karşı Direnişimiz | Sayı 62

Yazar Tarih: Haz 22, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Yanlışları Tenkit Ettiği İçin Tevhidi Furkan Hareketine AKP Zulmü (Sayı 62) | 0 yorum

Kıymetli kardeşlerim, Kur’an’ın ilk ayetlerini hatırlayın; Allah insanı alaktan yarattı. Çamurdan, spermden… Ama o bunu unutur. Güç ve kuvvet eline geçtiği zaman insan azgınlaşır. Dün kendisi de zulme uğramıştır, mazlumdur. Ama güçlendiği zaman kendisi de zalimleşmeye başlar. Çamurdan yaratıldığını unuttuğu için. Kur’an-ı Kerim Alak Suresinde “Hayır, insan haddini aşar. Kendini ihtiyaçsız ve güçlü gördüğü için.” buyurarak Peygamberimize ve Müslümanlara ilk olarak bunu öğretmek istedi. Çünkü insan güçlendiğinde haddini aşacak olan bir varlıktır. Hastalığını hatırlamaz, güçsüzlüğünü hatırlamaz, fakirliğini hatırlamaz, dün zulme uğradığını hatırlamaz, kendisi de zalimleşir. Peygamberimize ve sahabe-i kirama bile yıllarca bu hakikat anlatıldı. Güçlendiğinde kul olduklarını unutmasınlar ve zalimleşmesinler diye. Mekke’de 13 sene kulluk ve sabır öğretildi. Çünkü Allah onlara ileride güç kuvvet verecek, devlet verecek, ordu komutanı, devlet başkanı, vali olacaklar. O günler geldiğinde hiç olduklarını unutmasınlar diye. Çünkü insan hiç olduğunu unutmaya çok meyyal bir varlıktır....

Devamını Oku

Ümmetimizin Çökertilmesinin Hikmetleri -3 | Sayı 60

Yazar Tarih: Nis 19, 2016 Bölüm Anasayfa, Başyazı, Allah Rasülü'nün Davasını Yaymak (Sayı 60) | 0 yorum

Gönderdiği tevhid inancı ile bizi kullara kul olmaktan kurtaran Allah’a hamd; insanları kulluğa ve medeniyete ulaştırmak için gece gündüz çalışan Rasulüne salât-u selam; Efendimiz’in kurduğu medeniyeti yeniden canlandırmaya gayret gösteren tüm Müslümanlara selam ile…Dördüncü Hikmet: Tevhid inancına ve İslam nizamına sarılmanın önemini hatırlatmak. Müslümanlar tevhidin manasını unuttukları günden itibaren hayat kanunlarını ve medeniyet esaslarını başkalarından almakta bir mahzûr görmediler. Çünkü tembellik yapıp görevlerini yapmadıklarından dolayı batı dünyasından geride kalmışlardı. Mağlubiyet psikolojisi ve geri kalmışlık kompleksi içindeydiler. Geri kalmalarının gerçek sebebini bulup önlemler alacaklarına işin kolayına kaçtılar, Batı Medeniyeti’ne intisab etmeyi ve onları taklit etmeyi tercih ettiler. Bu yaptıklarına tevhid inancının müsaade etmediğini unuttular. Çünkü tevhid, hayat nizamının sadece Allah’tan alınmasını zorunlu kılar. Müslümanlar batıya meyledip onları taklit etmenin Allah’ı ve nizamını terk etme, Allah Azze ve Celle’nin kanun koyma yetkisini insanlara verme olduğunu, bunun sonucunda Allah tarafından cezalandırılacaklarını unuttular....

Devamını Oku