Anasayfa Bölümler Furkan Aile AİLE FERTLERİNİN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖREVLERİ (Sayı 48)

AİLE FERTLERİNİN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖREVLERİ (Sayı 48)

6 dakika ortalama okuma süresi
0
0

Ailenin huzurlu olması için, aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine karşı görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Bu görevler şöyle özetlenebilir:

A- EŞLERİN Birbirlerine Karşı Görevleri:
Karı-koca birbirlerinin eksiklerini, kusurlarını görmemeli, namus ve iffetlerini korumalıdırlar. Böylece bütünleşerek aile saadetini sağlamalıdırlar. Dinimiz aile reisi olarak erkeği tanır: “Erkekler kadınlar üzerinde hâkimdir”1 ayeti bunu ifade eder. Çünkü erkekler, kadınlardan daha güçlü olarak yaratılmışlardır. Ailesinin geçimini sağlamak erkeğin görevidir. İslam buna o kadar önem verir ki, bir erkeğin Allah rızasını gözeterek aile fertlerine yaptığı harcamayı sadaka kabul eder.2

Kocanın Hanımına Karşı Hak Ve Görevlerini Hadisler Işığında Şöyle Sıralayabiliriz:
1. Bir kimse hanımına iyi davranmalı, onu kırmamalı, kaba davranışlardan sakınmalıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurur: “Ey ümmetim! Kadınlara hayırla muamele etmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar sizin emriniz altındadır. Fazla tahakküme hakkınız yoktur. Ancak açıktan fuhuş irtikâb etmiş olsalar o zaman durum değişir.”3
2. Koca, hanımına hanım da kocasına ilgi göstermeli, saadeti evlerinde aramalıdırlar. Meşrû olmayan yollara düşmemelidirler. İffet ve namus konusunda titiz davranmalıdırlar. “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını zinadan korusunlar”4 ayeti bunu ifade eder.
3. Erkek, hanımına ve çocuklarına dinî emirleri hatırlatmalı ve iyi yönde eğitmelidir. “Ailene namaz kılmayı emret.”5 “Yedi yaşındaki çocuğa namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına vardıklarında (kılmazlarsa) cezalandırınız.”6
4. Koca, kendi mal varlığı ve imkânlarına göre hanımının nafakasını sağlayıp, her türlü ihtiyacını gidermekle yükümlüdür.7
5. Koca, hanımının yaptığı işte sürekli kusurlar aramamalı8, hanımını asla dövmemeli9, sürekli zan altında tutup onu gizlice takip etmeye kalkışmamalıdır.10

kadının Kocasına Karşı Görevlerine Gelince;
1. Hanım, ailenin reisi olan kocasına karşı bütün meşrû ve İslamî meselelerde itaat etmelidir. Kadın eşinin malını ailesinin her türlü sırrını, namusunu, çocuklarını korumalıdır.
2. Kadın durup dururken kocasından boşanmayı istememelidir. Çok zor durumda kalmadan kocasından ayrılmak isteyen kadına cennet kokusu haramdır.11 Ayrıca kadın kocasından izinsiz olarak evinden dışarı çıkmamalıdır.12
3. Kadının kocasını memnun etmesi onun en önemli görevidir. Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurur: “Herhangi bir kadın, kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer.”13
4. Kadın kocasına olgun ve iyi davranmalı, zenginliği ve güzelliği ile övünmemeli, ev işlerini yapmalı, çocuklarına bakmalı, kocasının malını israf etmemelidir.14

1. Nisâ, 34
2. Riyâzu’s-Sâlihîn, I, 331
3. Riyâzu’sSâlihîn, I, 319
4. Nûr, 30
5. Tâhâ,132
6. Riyâzu’s-Sâlihîn, I, 339
7. Ebû Davud, Nikâh, 41
8. İbn Mâce, Nikâh, 3
9. Buharî, Nikâh, 93
10. Müslim, İmâre, 56
11. Ebû Dâvud, Talâk, 18
12. Buhârî, Nikâh, 116
13. Riyâzu’s Sâlihîn, I, 326
14. Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, V, 174

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Furkan Aile

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

HALİFE’YE MEKTUP| Sayı 93

Halife Ömer bin Abdülaziz, Hasan-ı Basrî Radıyallahu Anh’den, adaletli bir halifenin vasıf…