Anasayfa Bölümler Hareketimiz VAKFIMIZI TANIYALIM ( SAYI 42 )

VAKFIMIZI TANIYALIM ( SAYI 42 )

11 dakika ortalama okuma süresi
0
0

22.11.1994 tarihinde kurulan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı, kurulduğu andan itibaren eğitim ve hizmet çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Muhterem Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin başlattığı bu hizmet halkasının temeli 1980’li yıllara dayanmakta olup 1994’te Furkan Vakfı olarak filiz vermiştir. Vakfın asıl gayesi; hakiki imana ulaşmış, ibadete âşık, ahlâk sahibi ve Allah Azze ve Celle’nin yeryüzünde hâkimiyeti için meşrû yollarla mücadele eden, hayırlı işlerde topluma öncülük yapacak ÖNCÜ BİR NESİL hazırlamaktır.
Elazığ’da da şubesi bulunan Furkan Vakfı, tanıdığı ihtiyaç sahibi ailelere aynî ve nakdî yardımlar yapmakta, öğrencilere burs vermektedir. Vakfımızda sürekli olarak tefsir ve siyer dersleri gibi İslamî dersler yapılmakta, her yıl birçok şehirde düzenlenen konferanslar, yapılan kermes, gezi, kardeşlik geceleri ve diğer kültürel ve sosyal etkinliklerle halkımızın ihtiyaçlarına cevap verilmekte ve böylece sahih İslam anlayışının oluşması için çalışılmaktadır.
Öncelikle bilinmelidir ki: İslamî anlayış ve yapılanma “Rabbanî” olmak zorundadır. Böyle bir hareket Kur’an ve sünneti kendine rehber edinmeli, İslam’a hizmet metodunu kendi kafasından değil Allah ve Resulünden almalıdır.
İkinci olarak; İslamî anlayış ve yapılanmanın “İlmi” olması sadece beşerî ilimlere değil İslamî ilimlere de önem vermesi gerekmektedir. Çünkü âlim ve aydın vasıflarını kendinde toplayan kimselerin ortaya çıkması ümmetin beklentisidir. Bu bağlamda vakfımız gayretli ve kabiliyetli hanım ve erkeklere bu iki vasfı kazandırmak için ilmî faaliyetler yapmaktadır.
Ve üçüncü olarak; İslamî anlayış ve yapılanmanın “Şümullü” (kapsamlı) olması elzemdir. Kur’an ve Sünnet eczanesinde insana lazım olan bütün vitaminler ve ilaçlar bulunmaktadır. O halde; her cemaatin ve Müslüman’ın en çok okuduğu ve en çok alıntı yaptığı kitap Kur’an olmalıdır. Hiçbir kitap Kur’an’a ve Hadis-i Şeriflere perde yapılmamalıdır.
Vakfımız “Rabbanî, İlmî ve Şumullü” bir hareket ortaya koymaya çalışarak 1994 yılından beri devam edegelen hizmet ve eğitimi ile sağlam ve öncü bir nesil hazırlamaya çalışmış ve halkımızın teveccühüne mazhar olmuştur.
Allah Azze ve Celle ayetinde; “Bizim uğrumuzda cihad edenlere şüphesiz yollarımızı gösteririz, gerçekten Allah ihsan edenlerle birliktedir” buyurmuş ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de; “Ümmetim içinden bir topluluk daima hakkı ayakta tutacaktır ve Allah’ın emri gelinceye kadar onlara buğzeden onlara bir zarar veremeyecektir” buyurmuştur. Ümmetin ve neslin kurtuluşu için bugüne kadar hizmet vermiş bütün büyüklerimizi rahmet ve saygıyla anar, bu amaç için çalışanların hepsini hadiste zikredilen topluluk içinde görür ve mü’minlerin kardeş olduğunu unutmayız.

YAPILAN FAALİYETLERDEN BAZILARI
i Halkımızı bilinçlendirmek maksadı ile KONFERANSLAR
i İhtiyaç sahibi talebeler için düzenlediğimiz KERMESLER
i Cuma ve Cumartesi günleri yapılan TEFSİR DERSLERİ
i İhtiyaç sahibi ailelere aynî ve nakdî YARDIMLAR
i Geziler
i Kardeşlik Geceleri
i Şiir, Makale, Bilgi Yarışmaları
i Panel-Münazara gibi kültürel faaliyetler
PRENSİPLERDEN BAZILARI
. Her kardeşimiz; evini İslam’a ve Müslümanlara açmaya çalışmalı ve böylece evini İslam’la nurlandırmalı ve bereketlendirmelidir.
. Her kardeşimiz; bilmelidir ki bütün mü’minler kardeştirler.
. Her kardeşimiz; hizmette yarışmalı ve hayırlı işlerde birbirine yardımcı olmalıdır.
. Her kardeşimiz; yapılan her hizmeti küçük büyük demeden takdir etmeli ve yapan kardeşini kutlamalıdır. Aksi halde hizmette gevşeme meydana gelir.
. Her kardeşimiz; gördüğü hatayı en güzel şekilde düzeltmeye çalışmalı bunu yaparken kırıcı olmayıp, saygılı olmalıdır.
. Her kardeşimiz; meseleleri ilmî şekilde tartışmalı ve ahlâkî kurallara uymayan tartışmanın şeytanın yardımcısı olduğunu unutmamalıdır.
. Her kardeşimiz; hizmette başarılı olabilmenin şu beş sırrını ezberlemelidir:
A- SANCI B- İTAAT C- FEDAKÂRLIK D- KARDEŞLİK E-ÇALIŞKANLIK
. Her kardeşimiz; bilmelidir ki, şu iki kelime siyah ve beyazdan daha zıttır: CENNET VE RAHAT BİR HAYAT!
İLMî ÇALIŞMALAR
Yeryüzünde fitne ve fesadın çoğalmasının, her türlü ahlâksızlık ve haramların yaygınlaşmasının sebebi olan İslamî eğitimsizlik; adeta toplumun kanayan yarası haline gelmiştir.
Bu bağlamda dur durak bilmeden sürdürdüğümüz; okumayı ve araştırmayı seven, kendini ilmî ve kültürel anlamda geliştirmek isteyen tüm erkek ve bayan kardeşlerimizi kapsayan, vakıf bünyemizde yapılan Kur’an, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer ve Arapça gibi ilmî çalışmalarımız yer almaktadır.
GENÇLERE YÖNELİK
İmam Hatip Çalışmaları
İmam Hatip’li öğrencilerimize yönelik hazırlamış olduğumuz programlarımızda okul derslerine takviye dersler ve etüt saatleriyle yardımcı olmaktayız.
Lise Çalışmaları
İslam’ı yaşamanın zor olduğu gençlik döneminde Allah’a ve Peygamberine bağlı, toplumuna faydalı birer öncü nesil yetiştirmek için ilmî ve kültürel faaliyetler hazırlamaktayız.
Üniversiteye Hazırlık Çalışmaları
İslam’ın yozlaştırıldığı bu dönemde, çağını tanıyan, çağına uygun hareket ve eğitim modeline göre, beşerî ve İslamî eğitim almış aydın-âlim vasıflı gençler yetiştirmekteyiz.
Üniversite Çalışmaları
Yarıyılda ve yaz tatilinde İslam’ı sahih kaynaklardan öğrenebileceğiniz; iman, ibadet, ahlâk ve Allah yolunda mücadele gibi konularda bilinçlenebileceğiniz programlarımız yer almaktadır.

Daha Fazla
Yazardan Daha Fazla: Furkan Nesli
Kategoriden Daha Fazla: Hareketimiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz atmak ister misiniz?

ARKA KAPAK | Sayı 94

Benim dosyalarım suç dosyası değil, “sus” dosyasıdır! Yani bana “sus” diyorlar. SUSMAYACAĞ…